सार्वत्रीक बदली 2023

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF)
1. सहाय्यक लेखा अधिकारी संवर्गाची रिक्त पदे 06.05.2023 डाउनलोड
2. कनिष्ठ लेखा अधिकारी संवर्गाची रिक्त पदे 06.05.2023 डाउनलोड
3. वरिष्ठ सहाय्यक लेखा संवर्गाची रिक्त पदे 06.05.2023 डाउनलोड
4. कनिष्ठ सहाय्यक लेखा संवर्गाची रिक्त पदे 06.05.2023 डाउनलोड

दि. 06.05.2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF)
1. सहाय्यक लेखाधिकारी संवर्गाच्या रिक्त पदांचा अहवाल व विनंती अर्जाचा तपशील 19.05.2022 डाउनलोड
2. कनिष्ठ लेखाधिकारी संवर्गाच्या रिक्त पदांचा अहवाल व विनंती अर्जाचा तपशील 19.05.2022 डाउनलोड
3. वरिष्ठ सहाय्यक लेखा या संवर्गाच्या रिक्तपदांचा अहवाल व विनंती अर्जाचा तपशील 19.05.2022 डाउनलोड
4. कनिष्ठ सहाय्यक लेखा या संवर्गाच्या रिक्त पदांचा अहवाल व विनंती अर्जाचा तपशील 19.05.2022 डाउनलोड

दि. 19.05.2022 तारखेला प्रकाशित