मान्यवर

मा. श्रीमती. वर्षा डी ठाकूर - घुगे

मा. श्रीमती. वर्षा ठाकूर - घुगे (भा.प्र.से)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
तथा प्रशासक
जिल्हा परिषद, नांदेड.

शासकीय संकेतस्थळ

पंचायत सामिती