मान्यवर

मा. श्रीमती. वर्षा डी ठाकूर - घुगे

मा. श्रीमती. वर्षा डी. ठाकूर - घुगे (भाप्रसे)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड
शासकीय संकेतस्थळ

पंचायत सामिती