चित्र स्लायडर

जि.प. भरती 2023 - वेळापत्रक

अनु .क्र. विषय प्रसिद्धि दिनांक 
जिल्हा परिषद पद भरती प्रक्रीया २०२३ (बिगर पेसा क्षेत्रातील पदासाठी) 27/06/2024
Recruitment of Zilla Parishad Nanded (Non PESA) 24/05/2024
ग्रामविकास विभागांतर्गत ज़िल्हा परिषद गट-क संवर्गांतील सरळसेवा पदभरती - २०२३ 27/02/2024

जि.प. भरती वेळापत्रक - अधिक माहिती

पंचायत सामिती