वास्तव्य जेष्ठता यादी

वित्त विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड अंतर्गत कार्यरत सहाय्यक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहाय्यक लेखा, कनिष्ठ सहाय्यक लेखा या संवर्गाची दिनांक ३१. ५. २०२२ रोजीची अंतिम वास्तव्य ज्येष्ठता सूची

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सहायक लेखाधिकारी डाउनलोड सूची दि. 08.04.2022
2. कनिष्ठ लेखाधिकारी डाउनलोड सूची दि. 08.04.2022
3. वरिष्ठ सहायक लेखा डाउनलोड सूची दि. 08.04.2022
4. कनिष्ठ सहाय्यक लेखा डाउनलोड सूची दि. 08.04.2022

दि. 08.04.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. कनिष्ठ लेखा अधिकारी यांची ३१ ५ २०२२ रोजीची वास्तव्य ज्येष्ठता सूची डाउनलोड सूची दि. 08.04.2022
2. वरिष्ठ सहाय्यक लेखा संवर्गाचे दिनांक ३१ ५ २०२२ रोजीची वास्तव्य ज्येष्ठता सूची डाउनलोड सूची दि. 08.04.2022
3. कनिष्ठ सहाय्यक लेखा संवर्गाचे दिनांक ३१ ५ २०२२ रोजीची वास्तव्य ज्येष्ठता सूची डाउनलोड सूची दि. 08.04.2022

दि. 08.04.2022 तारखेला प्रकाशित

अंतिम ज्येष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (SAC) डाउनलोड दि. 21.07.2020
2. कनिष्ठ लेखा अधिकारी (JAO) डाउनलोड दि. 21.07.2020
3. कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (JAC) डाउनलोड दि. 21.07.2020
4. सहायक लेखाअधिकारी (AAO) डाउनलोड दि. 21.07.2020

दि. 21.07.2020 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सहाय्यक लेखाधिकारी या पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ३१.०५.२०१९ ची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 21.02.2019
2. कनिष्ठ लेखाधिकारी या पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ३१.०५.२०१९ ची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 21.02.2019
3. वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) या पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ३१.०५.२०१९ ची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 21.02.2019
4. कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) या पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ३१.०५.२०१९ ची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 21.02.2019

दि. 28.05.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अर्थ विभाग जिल्‍हा परिषद नांदेड कार्यरत असलेल्या लेखा संवर्गातील कर्मचा-यांचे प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी 31/05/2019.

 • टिप- सदर ज्‍येष्‍ठता यादी मध्‍ये काही आक्षेप असल्‍यास दिनांक 29.04.2019 पर्यंत लेखी स्‍वरुपात पुराव्‍यासह वित्त विभाग जि.प.नांदेड येथे सादर करण्‍यात यावे

.
प्र.दि.16/04/2019

दिनांक 31.052017 रोजी  कार्यरत  असलेल्या  लेखा संवर्गातील  सहाय्यक लेखाधिकारी  प्राथमिक वास्तव जेष्ठता यादी. प्र.दि. 27/04/2017

Risiding List of assistant account officer dated 31.05.2017

दिनांक 31.052017 रोजी  कार्यरत  असलेल्या  लेखा संवर्गातील  कनिष्ठ लेखाधिकारी  प्राथमिक वास्तव जेष्ठता यादी.

 

 

Risiding List of junior account officer dated 31.05.2017

 

 

दिनांक 31.052017 रोजी  कार्यरत  असलेल्या  लेखा संवर्गातील  वरिष्ठ सहाय्यक लेखा  प्राथमिक वास्तव जेष्ठता यादी.

Risiding List of senior assistant account dated 31.05.2017

 

 

दिनांक 31.052017 रोजी  कार्यरत  असलेल्या  लेखा संवर्गातील  कनिष्ठ सहाय्यक लेखा  प्राथमिक वास्तव जेष्ठता यादी.

Risiding List of junior assistant account dated 31.05.2017

 

 

 

अर्थ विभाग जिल्‍हा परिषद नांदेड कार्यरत असलेल्या लेखा संवर्गातील कर्मचा-यांचे प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी 2016.

  • Nivad v Pratiksha Yadi Jr.A.O.

   12-12-2014
   Sr.Assst.(Ac)

   Varisht Sahayyak Lekha Nivad v Pratiksha Yadi

   09-12-2014
   Sr.Assst.(Ac)

   अर्थ विभाग जिल्‍हा परिषद नांदेड कार्यरत असलेल्या लेखा संवर्गातील कर्मचा-यांचे अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी…