प्राथमिक वास्तव्य सेवा जेष्टता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (SAC) डाउनलोड दि. 15.07.2020
2. कनिष्ठ लेखा अधिकारी (JAO) डाउनलोड दि. 15.07.2020
3. कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (JAC) डाउनलोड दि. 15.07.2020
4. सहायक लेखाअधिकारी (AAO) डाउनलोड दि. 15.07.2020

दि. 15.07.2020 तारखेला प्रकाशित