प्राथमिक वास्तव्य सेवा जेष्टता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. कार्यरत सहाय्यक लेखाधिकारी संवर्गाची दिनांक ३१ ५ २०२२रोजीची प्राथमिक वास्तव ज्येष्ठता सूची सूची डाउनलोड दि. 21.04.2022

दि. 21.04.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) डाउनलोड दि. 04.01.2021
2. कनिष्ठ लेखाधिकारी डाउनलोड दि. 04.01.2021
3. कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) डाउनलोड दि. 04.01.2021
4. सहाय्यक लेखाअधिकारी डाउनलोड दि. 04.01.2021

दि. 04.01.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (SAC) डाउनलोड दि. 15.07.2020
2. कनिष्ठ लेखा अधिकारी (JAO) डाउनलोड दि. 15.07.2020
3. कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (JAC) डाउनलोड दि. 15.07.2020
4. सहायक लेखाअधिकारी (AAO) डाउनलोड दि. 15.07.2020

दि. 15.07.2020 तारखेला प्रकाशित