वास्तव्य जेष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. संवर्ग कनिष्ठ / शाखा अभियंता (अंतिम जेष्ठता यादी) डाउनलोड दि. 14.05.2022

दि. 14.05.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. यांत्रिकी वर्ग-3 जॅक हॅमर ड्रिलर ( वायु सपीडक आवेदक ) व सहायक आवेदक यांची सन 01.01.2021 ची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत. डाउनलोड दि. 06.10.2021

दि. 06.10.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. विभागाचे नाव: – नियमित पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद नांदेड
वर्ग: – ज्युनियर अभियंता / पंथ अभियंता जेष्टता यादी.
डाउनलोड दि. 25.07.2021

दि. 25.07.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. प्रवर्ग :- जिल्हा परिषद यांत्रिकी सेवा (यांत्रिाकी )वर्ग-3 जॅक हॅमर ड्रिलर (वायु संपिडक आवेदक), वायु संपिडक चालक व सहाय्यक आवेदक यांची दि. 01.01.2020 रोजीची अंतिम जेष्टता यादी. डाउनलोड दि. 04.12.2020

दि. 04.12.2020 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Category :- Class-3 Junior / Section Engineer वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 22.07.2020

दि. 22.07.2020 तारखेला प्रकाशित

1. प्राथमिक जे्ष्‍ठता यादी शाखा / कनिष्‍ठ अभियंता (सीव्‍हील) दिनांक 31.05.2019 अखेर

Download list here

टिप- सदर ज्‍येष्‍ठता यादी मध्‍ये काही आक्षेप असल्‍यास दिनांक 29.04.2019 पर्यंत लेखी स्‍वरुपात पुराव्‍यासह सामान्‍य प्रशासन विभागामध्‍ये सादर करण्‍यात यावे.

 

 

 

 

    • ग्रामिण पाणि पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड अंतर्गत जिल्हा सेवा वर्ग – ३ मधील कृषी अधिकारी या संवर्गाच्या कर्मचा-याची अंतिम जेष्ठता सुची 2014