जाहिरात 2024

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सेवानिवृत्त तांत्रिक अधिकारी यांना करार पद्धतीने भरावयाची पदाची जाहिरात अंतिम दिनांक 17.03.2024 सायंकाळी 5 वाजे पर्यंत डाउनलोड दि. 13.03.2024

दि. 14.05.2022 तारखेला प्रकाशित