आदेश

ग्रामिण पाणि पुरवठा विभाग,जिल्हा परीषद नांदेड

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
1. जल जिवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेचे काम न केलेल्या कंत्राटदाराना काळ्या यादीत टाकणे बाबत. 28-12-2023 डाउनलोड 28-12-2023

दि. 28-12-2023 तारखेला प्रकाशित