सूची

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. गट विकास अधिकारी व सहाय्यक गट विकास अधिकारी download
२. जिल्‍हा परिषद विभागप्रमुख download
३. गट शिक्षणाधिकारी download
४. संपर्क अधिकारी download
५. बाल विकास प्रकल्‍प अधिकारी download
६. जिल्‍हा परिषद व पंचायत समित्‍यांचे कक्ष अधिकारी / कार्यालय अधिक्षक download
७. मा. पदाधिकारी (मा. अध्‍यक्ष / विषय समित्‍यांचे सभापती) download
८. जि.प. सर्व विषय समित्‍यांचे सदस्‍य download
९. जिल्‍हा परिषद सदस्‍य – २०१७ download
१०. पंचायत समित्‍यांचे सभापती (२०१७) download
११. तालुका आरोग्‍य अधिकारी download
१२. जिल्‍हा परिषद नांदेड चे २०१७ पर्यंतचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी download
१३. जिल्‍हा परिषद नांदेड चे २०१७ पर्यंतचे अध्‍यक्ष download