प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी 2024

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्द पत्र डाउनलोड दि. 23.04.2024
2. सहाय्यक प्रशासन अधिकारी प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 23.04.2024
3. कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 23.04.2024
4. वरिष्ठ सहाय्यक प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 23.04.2024
5. कनिष्ठ सहाय्यक प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 23.04.2024

दि. 23.04.2024 तारखेला प्रकाशित