अनुकंपा यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सूचनापत्र डाउनलोड यादी दि. 12-06-2024
2. अनुकंपा अंतिम प्रतिक्षा यादी डाउनलोड यादी दि. 12-06-2024

दि. 12-06-2024 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. जि.प.नांदेड अंतर्गत अनुकंपा तत्वावरील प्राप्त झालेल्या अर्जाची पुर्ण/अपुर्ण उमेदवारांची सन 2024 ची प्राथमिक जेष्ठता यादी डाउनलोड यादी दि. 12-01-2024

दि. 12-01-2024 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची ज्येष्ठता यादी दिनांक 31.03.2023 अखेर डाउनलोड यादी दि. 28-04-2023

दि. 28-04-2023 तारखेला प्रकाशित

 

संग्रहित-पृष्ठे-2019 – 2022 (Archived pages 2019 – 2022 )

 

संग्रहित-पृष्ठे-2017 – 2018 (Archived pages 2017 – 2018)