अनुकंपा यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची ज्येष्ठता यादी दिनांक 31.03.2023 अखेर डाउनलोड यादी दि. 28-04-2023

दि. 28-04-2023 तारखेला प्रकाशित

 

संग्रहित-पृष्ठे-2019 – 2022 (Archived pages 2019 – 2022 )

 

संग्रहित-पृष्ठे-2017 – 2018 (Archived pages 2017 – 2018)