लाभार्थी यादी

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF)
1.

20% मागास कल्याण निधीतील वैयक्तीक लाभार्थ्यांची यादी सन 2023-24

06-03-2024 डाउनलोड
2.

दिव्यांग कल्याण व पुनर्वसन जि.प.नांदेड सेस ५% योजना लाभार्थी यादी सन -2022-23

06-03-2024 डाउनलोड
3.

दिव्यांग कल्याण व पुनर्वसन जि.प.नांदेड सेस ५% योजना लाभार्थी यादी सन – 2021-22

06-03-2024 डाउनलोड
4.

दिव्यांग कल्याण व पुनर्वसन जि.प.नांदेड सेस ५% योजना लाभार्थी यादी सन – 2020-21

06-03-2024 डाउनलोड
5.

20% मागास कल्याण निधीतील सायकल पुरवठा व झेरॉक्स मशीन लाभार्थ्यांची यादी सन 2023-24

06-03-2024 डाउनलोड

दि. 06-03-2024 तारखेला प्रकाशित