आदेश

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF)
1.

अनुकंपा तात्पुरत्या स्वरूपातील प्रतीक्षा यादी

28-02-2024 डाउनलोड

दि. 28-02-2024 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शाखा शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
1.

आदेश

Z.P VIBHAG SAMAJKALYANVIBHAG ANUKALPACHI VARG 3 V 4 CHI YADI

14-01-2019 डाउनलोड 14-01-2019

Tip:- 14/01/2019 to 21/01/2019 parent lekh swaprupat karyalain velet sadar kara