संपूर्ण स्‍वच्‍छता अभियान

संपूर्ण स्‍वच्‍छता अभियान

अ.क्र. नाव    पदनाम भ्रमणध्‍वनी क्रमांक
1 श्री जी.आर. चटणे लेखाधिकारी  
2 श्री गणेश शिवरात्री कार्यालय अधिक्षक 90285373828177890530
3 श्री मिलिंद व्‍यवहारे जिल्‍हा कार्यक्रम व्‍यवस्‍थापक तथा माहिती, शिक्षण व संवाद तज्ञ. 86260258259422188094

 

4 श्री नंदलाल लोकडे (20..7.15 पासून) माहिती, शिक्षण व संवाद तज्ञ. 9403004162
5. श्री विशाल कदम स्‍वच्‍छता तज्ञ 9921393030
6. श्री चैतन्‍य तांदूळवाडीकर क्षमता बांधणी तज्ञ. 9028000010
7. श्री एस. एम. कुलकर्णी (अति. कार्यभार) व.स. (लेखा) 75883538819421758423
8. श्री प्रवीण पाटील संनियंत्रण व मूल्‍यांकन तज्ञ 94237362618626000736
9. श्री महेंद्र वाठोरे समाज शास्‍त्रज्ञ 9890540509
10 श्री सूर्यकांत हिंगमिरे संगणक ऑपरेटर 8308888304
11 श्री सुशील मानवतकर मनुष्‍यबळ विकास सल्‍लागार 8275243933
12 श्री कृष्‍णा गोपीवार संनियंत्रण व मूल्‍यांकन तज्ञ 8390097574
13 श्रीमती निकिशा इंगोले वित्‍त-नि-संपादणूक सल्‍लागार. 8482915198
14 श्रीमती स्मिता हंबर्डे अभियांत्रिकी तज्ञ. 8379954732
15 श्री कपेंद्र देसाई पाणी गुणवत्‍ता सल्‍लागार 9158885656
16 श्री नागेश कंधारे समाज व्‍यवस्‍थापन तज्ञ 9579158840
17 श्री असदखाँन शमीरखॉंन वाहनचालक 770962279
17 श्री दीपक श्रीमनवार        परिचर 9011101180