वापरसुलभता

वापरसुलभता

कोणत्याही उपकरणांचा, तंत्रज्ञानाचा किवा क्षमतेचा वापर करून जिल्हा परीषद नांदेड यांचे संकेत स्थळ बघता येईल यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. संकेत स्थळला भेट देणाऱ्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त उपयोगता व सुलभता व्हावी या उद्देशाने हे संकेत स्थळ तयार करण्यात आले आहे. परिणामी संकेत स्थळ विविध उपकरणात बघणे शक्य होईल, जसेकी वेब सक्रीय मोबाईल, वॅप फोन, पी. डि. ए. आणि संकेत स्थळावरील माहिती सहज उपलब्द्ध होण्याच्या दृष्टीने आम्ही सर्वोतोपरी प्रयत्न केले आहे, संकेत स्थळ तयार करताना आम्ही जागतीक स्तरावर वापरण्यात येणाऱ्या माणकांचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला आहे जेणे करून संकेत स्थळाला भेट देणाऱ्या व्यक्तींला मदत होईल हा उद्देश आहे. या संकेत स्थळाच्या वापर विषयी तुम्हाला काही समस्या किवा सुचवायचे असेल तर, आम्हाला कळवा आणि आम्हाला एक उपयोगी प्रतिक्रिया करण्यसाठी सक्षम बनवा.

1. माहिती मिळविण्याच्या वैशिष्टयांबद्दल जाणून घ्या.

2. माहिती मिळविण्याच्या पर्याय बद्दल जाणून घ्या

 

सुगमता वैशिष्ट्येः-

जिल्हा परीषद, नांदेड याच्या सुगमतेसाठी त्यामध्ये समाविष्ट असलेली वैशिष्टये अशी आहेतः-

• मुख्य विषयाकडे जाण्यासाठीः- कळफलकाचा वापर करून परत परत पानांमध्ये न जाता पानाच्या मुख्य गाभ्यामध्ये जलद प्रवेश होण्याची तरतूद.

• मुख्य पानावर जाण्यासाठीः- मुख्य पानाच्या पटलावर जलद प्रवेश होण्याची तरतूद ज्याद्वारे विविध विभाग यामध्ये प्रवेश करणे शक्य होते.

• सुगमता पर्यायः- मजकुराचा आकार बदलण्याची आणि रंग योजना स्थापन करण्याच्या पर्यायाची तरतूद केलेली आहे. उदाहरणार्थ या संकेत स्थळावर प्रवेश करण्यासाठी जर तुम्ही भ्रमणध्वनी उपकरणाचा वापर करीत असाल तर पडद्यावरील मजकूर काहीसा लहान दिसेल ज्यामुळे तो वाचणे कठीण होईल. अशा प्रसंगी स्पष्ट दिसण्यासाठी आणि सुलभ वाचनीयतेसाठी मजकुराच्या आकारात वाढ करणा-या पर्यायाचा तुम्ही वापर करू शकता.

• जोडण्यांचा मजकूरः मजकुराच्या जोडणीनुसार “अधिक वाचा” आणि “येथे क्लिक करा” या शब्दाचा वापर करून संक्षिप्त वर्णनाच्या जोडणीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

• नावे – प्रत्येक वेब पृष्ठासाठी समर्पक नाव विनिर्दिष्ट करावे ज्यामुळे पृष्ठाचा आतील मजकूर ओळखणे तुम्हाला सोपे जाईल.

• खूण चिठ्ठी (लेबल) संघाचा स्पष्ट नमुना – खूण चिठ्ठी ही संबंधित नियंत्रकाशी जोडलेली असते. जसे की मजकूर पेटी, तपासणी पेटी, रेडीओ बटन आणि अधोकर्षक सूची (ड्रॉप डाऊन) याद्वारे सहाय्यकारी उपकराणांना नमुन्यावरील नियंत्रणासाठी असलेल्या खुण चिठ्ठया ओळखणे शक्य होते.

• पानाच्या सातत्याची यंत्रणा – सादरीकरणाच्या सातत्याची पध्दत संकेत स्थळावर सर्वत्र समाविष्ट आहे.

• विस्तारक्षम आणि निपाती यादी –
 
मजकुराचा आकार बदलणे(Changing the text size.)
 

मजकुराचा आकार प्रमाणित आकारापेक्षा कमी अथवा जास्त करणे, हे मजकुराच्या आकार बदलाशी संबंधित आहे. वाचनीयतेवर प्रभाव पाडणारे 3 पर्याय तुम्हाला सुचवण्यात आले असून मजकुराचा आकार वाढवण्याची सुविधा हे पर्याय उपलब्ध करुन देतात. पर्याय पुढीलप्रमाणे –

विशाल – विशाल आकारामध्ये माहिती प्रदर्शित करतो.

मोठा – प्रमाणित आकारापेक्षा मोठया आकारात माहिती प्रदर्शित करतो.

मध्यम – माहिती प्रमाणित आकारात अर्थात मूळ आकारात प्रदर्शित करतो.

* मजकुराचा आकार बदलण्यासाठी कोणत्याही पानाच्या वरच्या भागात “मजकूर आकार” या बटणावर क्लिक करा.