मा. खासदार (लोकसभा सदस्‍य)

मा. खासदार (लोकसभा सदस्‍य)

अ.क्र. नांव कार्यालय

फोन नं.

निवास

फोन नं.

मोबाईल नंबर
1. मा. श्री अशोक चव्‍हाण, खासदार, 16-नांदेड. (कॉंग्रेस)

(माजी मुख्‍यमंत्री, महाराष्‍ट्र राज्‍य)

ashokchavan@hotmail.com

02462-(नांदेड) 237181, 234081, 234098

 

================

स्‍वीय सहायक,

श्री मसलेकर 9011000982

02462-234081, 234098

————-

मुंबई निवास,

 022-23630344

9820223459 9819223999
2. मा. श्री राजीव सातव,   खासदार हिंगोली.(कॉंग्रेस)

(कार्यक्षेत्रः 83- किनवट, विधानसभा मतदारसंघ,

84-हदगाव वि.स. मतदारसंघ)

विकासनगर, कळमनुरी,

जिल्‍हा हिंगोली-431 702.

 

rajeevsataviyc@gmail.com

फोन/फॅक्‍स, 02455-220148 9422170232,

09560196077

3. मा. डॉ. श्री सुनील बळीराम गायकवाड,

(पक्ष भा.ज.पा.)

खासदार, लातूर (ग्रामीण)

(कार्यक्षेत्रः कंधार, लोहा)

 

प्रकाशनगर, लातूर

 

sbgbjp@gmail.com

  8421733333

 

नांदेड जिल्‍ह्यातील आमदार (विधान सभा /.वि.प. सदस्‍य)
1. मा.ना. श्री डी.पी. सावंत,

आमदार, (कॉंग्रेस)

86- नांदेड उत्‍तर वि.स. मतदारसंघ. 

राज्‍यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण आणि तंत्र शिक्षण, विशेष सहाय्य, अपारंपारिक ऊर्जा, तथा            

पालकमंत्री, नांदेड जिल्‍हा.

(1) 02462-250900

(2) 02462-250949 (I.T.M.)

 

 

 

dpsavant123@gmail.com

  9890193893
श्री किरण तांदळे, पी.ए. Kirantandale31@gmail.com   9890795473
श्री ज्ञानेश्‍वर डोंगरे     8855019333
       
2. मा. आ. श्रीमती अमिता अशोकराव चव्‍हाण,

आमदार भोकर. (कॉंग्रेस)

 

 

शिवाजीनगर, नांदेड. 02462-(नांदेड) 237181

, 234081, 234098

 
स्‍वीय सहाय्यक श्री  

 

 

 

 

3. मा. श्री हेमंत पाटील, आमदार, (शिवसेना) 87-नांदेड दक्षिण मतदारसंघ तुकाई, रविराज नगर,

तरोडा नाका, नांदेड.

02462-

262030

243222

9422871426
स्‍वी.स.