आदेश

माध्यमिक शिक्षक संवर्गाची संचमान्यता २०१५-१६ नुसार मान्य, कार्यरत, रिक्त, अतिरिक्त, समायोजित पदांची स्थिती

स्थिती डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

Order(प्रसीध्दी दि.31-1-2015)

माध्यमिक शिक्षण विभाग,जिल्हा परीषद नांदेड

अ.क्र. शाखा शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
1.

आदेश

आदेश

00-01-2015 डाउनलोड 00-01-2015
2.

शासन निर्णय

भविष्य निर्वाह निधी बाबत…

31-05-2014 डाउनलोड 27-01-2015

आदेश