महिला सक्षमीकरण मोहीम

राज्यात 1 ते 7 ऑगस्ट 2016 दरम्यान ‘महसूलआठवडा’राबविण्यात येणार आहे. या कालावधीत महिला खातेदारांसाठी गाव पातळीवर मेळावे घेण्यात येणार आहे. या मेळाव्यात महिला खातेदारांच्या अडी-अडचणी सोडविणे, त्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यिात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.

राज्यात 1 ऑगस्ट हा महसूल दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. या अनुषंगाने दि.1 ते 7 ऑगस्ट,2016 या कालावधीत महसूल आठवडा राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आठवड्यात महिलांच्यासक्षमीकरणासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत शासनाच्या कृषी, सहकार, महिला व बालकल्याण या विभागांमार्फत शेतकऱ्यांसाठी, विशेषत्वाने महिलांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती देण्यात येणार आहे. तसेच महिला खातेदारांच्या महसूल विभागाशी संबंधित असणाऱ्या अडी-अडचणी समजून घेण्यात येणार असून त्यांचे त्याच ठिकाणी निराकरण करण्यात येणार आहे.

महसूल आठवड्यात गावपातळीवर महिला खातेदारांचे मेळावे आयोजित करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहितीही महसूल मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली आहे