महिला व बाल कल्याण विभाग

श्रीमती आर .पी. काळम - कदम
श्रीमती आर .पी. काळम – कदम
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बालकल्याण,
जि.प.नांदेड.