वास्तव्य जेष्ठता यादी

अंतिम ज्येष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अंतिम ज्येष्ठता यादी डाउनलोड दि. 21.07.2020

दि. 21.07.2020 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१. कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, कनिष्ठ आरेखक यांची दिनांक 31.05.2019 अखेर अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि.
28-05-2019

दि. 28.05.2019 तारखेला प्रकाशित

विषय – कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, मुख्य आरेखक कनिष्ठ आरेखक, वरीष्ठ यांत्रिकी, कनिष्ठ यांत्रिकी आणि जोडारी यांची दिनांक 31.05.2019 प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी.

यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे

टीप – सर्व कर्मचाऱ्यांना सूचित करण्यात येते सदर यादी बाबत काही आक्षेप असल्यास आपण आपले आक्षेप बांधकाम दक्षिण विभाग, जिल्हा परिषद, नांदेड येथे लेखी स्वरूपात दिनांक 29.04.2019 पर्यंत सादर करावे.

Order JE_civel_

Order JE_mecenical_

Order Sthapaty Abhiyantriki Sahayyak

Seniority list 1/1/2015 works south :

 

माहिती लवकरच उपलब्द करण्यात येईल.
अ.क्र.
1
2
3
4
5
6