विषय शिक्षक यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. विज्ञान विषय शिक्षक 6 जुलै २०१९ डाउनलोड दि. 06.07.2019
२. १२ वी विज्ञान विषय शिक्षक 6 जुलै २०१९ डाउनलोड दि. 06.07.2019
३. सा.शास्त्र विषय शिक्षक 6 जुलै २०१९ डाउनलोड दि. 06.07.2019
४. भाषा विषय शिक्षक 6 जुलै २०१९ डाउनलोड दि. 06.07.2019

दि. 09.07.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. विज्ञान विषयासाठी पात्र शिक्षक यादी डाउनलोड दि. 22.04.2019
२. भाषा विषय समूहासाठी पात्र शिक्षक यादी डाउनलोड दि. 22.04.2019
३. सामाजिक शास्‍त्र विषयासाठी पात्र शिक्षक यादी डाउनलोड दि. 22.04.2019
४. १२ वी विज्ञान विषय घेऊन उत्‍तीर्ण पात्र शिक्षक डाउनलोड दि. 22.04.2019
५. विषय शिक्षक पदवीधर नियुक्‍तीसाठी प्राथमिक यादी प्रसिध्दिबाबत. डाउनलोड दि. 22.04.2019

दि. 22.04.2019 तारखेला प्रकाशित