भरती

शालेय पोषण आहार डेटा एन्ट्री ऑपरेटरांची संगणक, टंकलेखन प्रात्यक्षिक परीक्षा नंतर प्राप्त गुणाची यादी २०२१ निवड व प्रतिक्षा यादी (दि . २०. ०५. २०२२).

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. शालेय पोषण आहार डाटा एंट्री ऑपरेटर पदभरती निवड व प्रतिक्षा यादी (दि.२०.०५.२०२२) डाउनलोड दि. 21-05-2022
2. शालेय पोषण आहार डाटा एंट्री ऑपरेटर पदभरती निवड व प्रतिक्षा यादी (दि.२०.०५.२०२२) डाउनलोड दि. 21-05-2022
3. शालेय पोषण आहार डाटा एंट्री ऑपरेटर पदभरती-२०२१ निवड व प्रतिक्षा यादी (दि.२०.०५.२०२२) डाउनलोड दि. 21-05-2022
4. शालेय पोषण आहार डेटा एन्ट्री ऑपरेटरांची संगणक, टंकलेखन प्रात्यक्षिक परीक्षा नंतर प्राप्त गुणाची यादी २०२१ (दि . २०. ०५. २०२२). डाउनलोड दि. 21-05-2022

दि. 21-05-2022 तारखेला प्रकाशित

शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा परिषद नांदेड शालेय पोषण आहार डेटा एन्ट्री ऑपरेटर रिक्त पदभरती प्रकियेत प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी (७२), शालेय पोषण आहार डेटा एन्ट्री ऑपरेटर रिक्त पदभरती प्रकियेतील पात्र उमेदवारांची यादी (२१५), शालेय पोषण आहार डेटा एन्ट्री ऑपरेटर रिक्त पदभरती प्रकियेतील अपात्र उमेदवारांची यादी (१०३)

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. शालेय पोषण आहार डेटा एन्ट्री ऑपरेटर रिक्त पदभरती 2021 प्रकियेत प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी (७२) डाउनलोड दि. 17.05.2022
2. शालेय पोषण आहार डेटा एन्ट्री ऑपरेटर रिक्त पदभरती 2021 प्रकियेतील अपात्र उमेदवारांची यादी (१०३) डाउनलोड दि. 17.05.2022
3. शालेय पोषण आहार डेटा एन्ट्री ऑपरेटर रिक्त पदभरती 2021 प्रकियेतील पात्र उमेदवारांची यादी (२१५) डाउनलोड दि. 17.05.2022
4. शालेय पोषण आहार पदभरती 2021 परीक्षे बाबत महत्वाचे सुचना डाउनलोड दि. 17.05.2022
5. शालेय पोषण आहार योजना पदभरती 2021 बाबत डाउनलोड दि. 17.05.2022

दि. 17.05.2022 तारखेला प्रकाशित