प्राथमिक सेवा जेष्ठता यादी 2024

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. पत्र डाउनलोड दि. 24.01.2024
2. पदो.मुख्याषध्या पक प्राथमिक यादी 2024 HM डाउनलोड दि. 24.01.2024
3. प्राथमिक पदवीधर-विज्ञान प्राथमिक यादी GT-Sci-2024 डाउनलोड दि. 24.01.2024
4. प्राथमिक पदवीधर-भाषा प्राथमिक यादी GT-Lan-2024 डाउनलोड दि. 24.01.2024
5. प्राथमिक पदवीधर-सा.शा. प्राथमिक यादी GT-SoSci-2024 डाउनलोड दि. 24.01.2024
6. प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक यादी UGT-2024 डाउनलोड दि. 24.01.2024
7. केंद्रप्रमुख प्राथमिक यादी KP-2024 डाउनलोड दि. 24.01.2024
8. उर्दू माध्यम प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी GT-Sci डाउनलोड दि. 24.01.2024
9. उर्दू माध्यम प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी UGT डाउनलोड दि. 24.01.2024
10. उर्दू माध्यम प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी GT-Lang डाउनलोड दि. 24.01.2024
11. उर्दू माध्यम प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी GT-Sosci डाउनलोड दि. 24.01.2024
12. 10 उर्दू माध्यम प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी HM डाउनलोड दि. 24.01.2024
13. दिव्यांग अंतीम प्राथमिक सेवाजेष्ठता 2024 डाउनलोड दि. 24.01.2024

दि. 24.01.2024 तारखेला प्रकाशित