प्राथमिक सेवा जेष्ठता यादी 2024

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी 2024 डाउनलोड दि. 28.03.2024

दि. 28.03.2024 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. पत्र डाउनलोड दि. 24.01.2024
2. पदो.मुख्याषध्या पक प्राथमिक यादी 2024 HM डाउनलोड दि. 24.01.2024
3. प्राथमिक पदवीधर-विज्ञान प्राथमिक यादी GT-Sci-2024 डाउनलोड दि. 24.01.2024
4. प्राथमिक पदवीधर-भाषा प्राथमिक यादी GT-Lan-2024 डाउनलोड दि. 24.01.2024
5. प्राथमिक पदवीधर-सा.शा. प्राथमिक यादी GT-SoSci-2024 डाउनलोड दि. 24.01.2024
6. प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक यादी UGT-2024 डाउनलोड दि. 24.01.2024
7. केंद्रप्रमुख प्राथमिक यादी KP-2024 डाउनलोड दि. 24.01.2024
8. उर्दू माध्यम प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी GT-Sci डाउनलोड दि. 24.01.2024
9. उर्दू माध्यम प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी UGT डाउनलोड दि. 24.01.2024
10. उर्दू माध्यम प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी GT-Lang डाउनलोड दि. 24.01.2024
11. उर्दू माध्यम प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी GT-Sosci डाउनलोड दि. 24.01.2024
12. 10 उर्दू माध्यम प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी HM डाउनलोड दि. 24.01.2024
13. दिव्यांग अंतीम प्राथमिक सेवाजेष्ठता 2024 डाउनलोड दि. 24.01.2024

दि. 24.01.2024 तारखेला प्रकाशित