अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अंतिम सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 13.05.2024

दि. 13.05.2024 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सेवाजेष्टता यादी 2023 पत्र डाउनलोड दि. 19.04.2023
2. केद्र प्रमुख KP डाउनलोड दि. 19.04.2023
3. पदो मुख्याध्यापक डाउनलोड दि. 19.04.2023
4. प्राथमिक शिक्षक UGT डाउनलोड दि. 19.04.2023
5. प्राथमिक पदवीधर- भाषा GT-Lang डाउनलोड दि. 19.04.2023
6. प्राथमिक पदवीधर- विज्ञान गणित GT-Sci डाउनलोड दि. 19.04.2023
7. प्राथमिक पदवीधर- सामाजिक शास्त्र . GT- SoSci डाउनलोड दि. 19.04.2023
8. प्राथमिक शिक्षक UGT Urdu डाउनलोड दि. 19.04.2023
9. प्राथमिक पदवीधर- भाषा GT-Lang Urdu डाउनलोड दि. 19.04.2023
10. प्राथमिक पदवीधर- विज्ञान गणित GT-Sci Urdu डाउनलोड दि. 19.04.2023
11. प्राथमिक पदवीधर- सामाजिक शास्त्र GT-SoSci Urdu डाउनलोड दि. 19.04.2023

दि. 19.04.2023 तारखेला प्रकाशित