सर्वसाधारण बदल्या 2023

प्राथमिक वास्तव्य ज्येष्ठता यादी सन 2023

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सहायक पशुधन विकास अधिकारी या संवर्गाची प्राथमिक वास्तव्य ज्येष्ठता यादी डाउनलोड दि. 20.04.2023
2. पशुधन पर्यवेक्षक या संवर्गाची प्राथमिक वास्तव्य ज्येष्ठता यादी डाउनलोड दि. 20.04.2023

दि. 20.04.2023 तारखेला प्रकाशित