डाउनलोड

डाउनलोड

Softwares/Utilities available for download
1

Marathi Indic IME for Windows XP

डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करा…

2

TBIL Data Convertor 3.0

डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करा…

3

Marathi Indic IME for Windows 2007 (32 bit)

डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करा…

4

Marathi Indic IME for Windows 2007 (64 bit)

डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करा…