जि प भरती 2019

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. अनुसूचित जमाती पदभरती बाबत 2019 जाहिरात जाहिरात डाउनलोड करण्याकरता येथे क्लिक करावे.
२. अर्ज (Application) अर्ज डाउनलोड करण्याकरता येथे क्लिक करावे.

दि. 28-12-2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. जिल्हा परिषद नांदेड अंंतर्गत पदभरती 2019 जाहिरात ( सविस्तर जाहिरात) जाहिरात डाउनलोड करण्याकरता येथे क्लिक करावे.
२. जिल्हा परिषद नांदेड अंंतर्गत पदभरती 2019 जाहिरात ( संंक्षिप्त जाहिरात) जाहिरात डाउनलोड करण्याकरता येथे क्लिक करावे.

दि. 05-03-2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. ​माहाराष्ट्र राज्य जिवन्नोन्नती अभियाना अंतर्गत जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष, नांदेड मार्फत विविध पदांच्या जाहिरात जाहिरात डाउनलोड करण्याकरता येथे क्लिक करावे.

दि. 30.11.2018 तारखेला प्रकाशित

 

karar padhativaril padbharti karita online prakriyecha vapar karnesathi sansthes niyukat karne babat. अधिक माहिती करीता येथे क्लिक करावे.