जि-प-भरती-२०१५

 (नोट:मुळ प्रमाणपत्र तपासणी साठी पात्र ठरलेल्‍या सर्व उमेदवारांनी मुळ आवेदन पत्र / बॅकेत फिस भरणा केलेल्‍या चालनची प्रत व सर्व मुळ प्रमाणपत्र व त्‍यांच्‍या छांयाकीत प्रतीसह दिनांक 18/02/2016रोजी सकाळी ठिक 11 वाजता कै यशवंतराव चव्‍हाण सभागृह जिल्‍हा परिषद नांदेड येथे उपस्थित रहावे)

जिल्‍हा परिषद पद भरती जाहीरात – 2015

मुळ प्रमाणपत्र तपासणी साठी पात्र ठरलेल्‍या सर्व उमेदवारांनी मुळ आवेदन पत्र / बॅकेत फिस भरणा केलेल्‍या चालनची प्रत व सर्व मुळ प्रमाणपत्र व त्‍यांच्‍या छांयाकीत प्रतीसह दिनांक 28/12/2015 रोजी सकाळी ठिक 11 वाजता कै यशवंतराव चव्‍हाण सभागृह जिल्‍हा परिषद नांदेड येथे उपस्थित रहावे

 

औषध निर्माण अधिकारी यां पदाच्‍या दिंनाक 25/11/2015 रोजी घेण्‍यात आलेलया लेखी परीक्षेत गुणानुक्रमे मुळ प्रमाणपत्र तपासणी साठी पात्र ठरलेल्‍या उमेदवाराची यादी

 

आरोग्‍य सेवीका ( महिला ) यां पदाच्‍या दिंनाक 25/11/2015 रोजी घेण्‍यात आलेलया लेखी परीक्षेत गुणानुक्रमे मुळ प्रमाणपत्र तपासणी साठी पात्र ठरलेल्‍या उमेदवाराची यादी

 

आरोग्‍य सेवक (पुरुष ) यां पदाच्‍या दिंनाक 25/11/2015 रोजी घेण्‍यात आलेलया लेखी परीक्षेत गुणानुक्रमे मुळ प्रमाणपत्र तपासणी साठी पात्र ठरलेल्‍या उमेदवाराची यादी

आरोग्य विभाग 2015

ANSER KEY OF EXAM-DATED ON – 25.11.2015

1) Aushad Nirman Adhikari यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

2) Arogya Sevak Mahila  यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

3) Arogya Sevak Purush यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

4) Paryavekshika यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

5) Extention Officer Agri यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

 

पद भरती जाहीरात डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

१. शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.
१. शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाची दि. १४/१०/२०१५ रोजी घेण्यात येणाऱ्या प्रात्यक्षिक परीक्षा व मुलाखतीसाठी प्रवेशपत्र (१ ते २५)
प्रवेशपत्र (१ ते २५) डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.
२. शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाची दि. १४/१०/२०१५ रोजी घेण्यात येणाऱ्या प्रात्यक्षिक परीक्षा व मुलाखतीसाठी प्रवेशपत्र (२६ ते ५०)
प्रवेशपत्र (२६ ते ५०) डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.
१. शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत आक्षेप प्राप्तीनंतर डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाची प्रात्यक्षिक परीक्षा व मुलाखतीसाठी १:५ प्रमाणे १० जागेसाठी अंतिम ५० पात्र उमेदवारांची गुणानुक्रमे यादी
यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

शिक्षण विभाग शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदासाठीच्या पात्र / अपात्र यादी (आक्षेप दि. २४.०९.२०१५ पर्यंत लेखी स्वरुपात शिक्षण विभागात नोंदवावेत.) दि. १९.०९.२०१५

१. शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाची पात्र उमेदवारांची आक्षेप यादी (३२६)
यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

२. शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाची अपात्र उमेदवारांची आक्षेप यादी (८७)
यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

 

जिल्हा पाणी व स्व च्‍छता  मिशन कक्ष जिल्‍हा परिषद नांदेड अतंर्गत जिल्‍हास्‍तरावरील व तालुकास्‍तरावरील लेखी परिक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी . प्रसिद्धी दि. 15-04-2015

1) लेखाधिकारी यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

2) माहिती शिक्षण व संवाद सल्‍लागार यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

3) शिपाई यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

4)  गट  समन्‍वयक यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

5) समुह समन्‍वयक यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

वरील पदांच्या प्रवेश पत्राकरीता येथे क्लिक करावे….

(परिक्षा दि.19-04-2015, वेळ सकाळी: 10:00 ते 11:00, स्थळ : जि.प.हायस्कुल मुलींचे (जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या पाठीमागे , नांदेड  )

 

Post of Gramlekha Jalswaraj Project -2 jahirat NEW Dated31-03-2015

Post of Gramlekha Jalswaraj Project -2 jahirat NEW Dated31-03-2015

Post of Gramlekha Jalswaraj Project -2 jahirat  Dated 25-03-2015

Post of Gramlekha Jalswaraj Project -2 jahirat यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

Maharashtra State Rural Livelihoods Mission

Maharashtra State Rural Livelihoods Mission : add 1 यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

Maharashtra State Rural Livelihoods Mission

Maharashtra State Rural Livelihoods Mission : add 2 यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

Maharashtra State Rural Livelihoods Mission

Maharashtra State Rural Livelihoods Mission : form 1 यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

Maharashtra State Rural Livelihoods Mission

Maharashtra State Rural Livelihoods Mission : form 2 यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

Maharashtra State Rural Livelihoods Mission

Maharashtra State Rural Livelihoods Mission : form 3 यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

Maharashtra State Rural Livelihoods Mission

Maharashtra State Rural Livelihoods Mission : abstarct add यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

जि.प.भरती : क्रषी विभाग : विस्तार अधिजकारी क्रषी: अंतीम निवड व प्रतीक्षा यादी