जि. प. नांदेड सरळसेवा पदभरती २०२३-२४ निकाल

अनु .क्र. संवर्गाचे नाव PDF link
रिगमन (दोरखंडवाला) डाउनलोड
वरिष्ठ सहाय्यक लेखा डाउनलोड
विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) डाउनलोड
विस्तार अधिकारी (कृषी) डाउनलोड
आरोग्य पर्यवेक्षक डाउनलोड
तारतंत्री (Wireman) डाउनलोड
जोडारी (Fitter) डाउनलोड
कनिष्ठ सहाय्यक लेखा डाउनलोड
यांत्रिक (Mechanic) डाउनलोड
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (Laboratory Technician) डाउनलोड
कनिष्ठ आरेखक (Junior Draftsman) डाउनलोड
विस्तार अधिकारी पंचायत डाउनलोड
विस्तार अधिकारी शिक्षण डाउनलोड
कनिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड
औषध निर्माण अधिकारी डाउनलोड
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम / ग्रामीण पाणीपुरवठा) डाउनलोड
सिव्हिल इंजिनीअरिंग असिस्टंट (Civil Engineering Assistant) डाउनलोड
पशुधन पर्यवेक्षक (Livestock Supervisor) डाउनलोड