आदेश

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. प्लास्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट अंतर्गत डीपीआर अनुषंगिक कामाकरिता व्यवसायिक संस्था /स्वयंसेवी संस्था म्हणून काम करू इच्छिणाऱ्या संस्थांची सूची तयार करण्यासाठी आवेदन /अर्ज मागविणे बाबत… डाउनलोड दि. 11.01.2023