प्राथमिक वास्तव्य सेवा जेष्टता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. वास्तव्य जेष्टता यादी (प्राथमिक) डाउनलोड दि. 27-04-2022

दि. 27-04-2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. जलसंधारण अधिकारी (कनिष्ठ अभियन्ता / शाखा अभियंता) डाउनलोड दि. 15-07-2020

दि. 15-07-2020 तारखेला प्रकाशित