जनगणना

आकडेवारी20112001
लोकसंख्या33,61,29228,76,259
पुरुष1,730,0751,481,358
महिला1,631,2171,394,901
लोकसंख्येची वाढ16.86%23.42%
क्षेत्रफळ (चौरस कि.मी.)10,52810,528
घनता (प्रती चौरस कि.मी.)319273
महाराष्ट्र लोकसंख्या प्रमाण2.99%2.97%
लिंग प्रमाण (प्रत्येकी 1000 लोकसंख्या प्रमाणे)943942
बाल लिंग प्रमाण (0-6 वय)910929
सरासरी साक्षरता75.4567.77
पुरुष साक्षरता84.2780.44
महिला साक्षरता66.1554.35
एकुण बालकांची संख्या (0-6 वय)459,572477,303
पुरुष लोकसंख्या (0-6 वय)240,620247,468
महिला लोकसंख्या (0-6 वय)218,952229,835
साक्षर2,189,4251,625,685
पुरुष साक्षर1,255,222992,485
महिला साक्षर934,203633,200
बालकांची संख्या (0-6 वय)13.67%16.59%
मुलांची संख्या (0-6 वय)13.91%16.71%
मुलींची संख्या (0-6 वय)13.42%16.48%