अंतिम जेष्‍ठता यादी ग्रा. पं. कर्मचारी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) यादी दिनांक
1. ग्राम विकास अधिकारी यांची दिनांक 01.01.2024 ची अंतिम जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 13.03.2024

दि. 13.03.2024 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) यादी दिनांक
1. ग्रामपंचायत कर्मचारी यांची यादी प्रसिध्‍द करणे बाबत डाउनलोड दि. 09.03.2024
2. २०२१ डाउनलोड दि. 09.03.2024
3. २०२१ अंतिम जेष्‍ठता यादी डाउनलोड दि. 09.03.2024
4. २०२२ डाउनलोड दि. 09.03.2024
5. २०२२ अंतिम जेष्‍ठता यादी डाउनलोड दि. 09.03.2024
6. २०२३ डाउनलोड दि. 09.03.2024
7. २०२३ ग्राम पंचायत कर्मचारी यांची अंतिम जेष्‍ठता यादी डाउनलोड दि. 09.03.2024

दि. 09.03.2024 तारखेला प्रकाशित