गट विकास अधिकारी व सहाय्यक गट विकास अधिकारी

            नांदेड जिल्‍ह्यातील गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती