वास्तव्य जेष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. विस्तार अधिकारी यादी डाउनलोड दि. 22.07.2020

दि. 22.07.2020 तारखेला प्रकाशित

  • कृषी विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड अंतर्गत जिल्हा सेवा वर्ग – ३ मधील कृषी अशिकारी या संवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१३ ची अंतिम जेष्ठता सुची

  • अंतिम जेष्ठता सुची