प्राथमिक वास्तव्य सेवा जेष्टता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. कृषि अधिकारी व विस्तार अधिकारी कृषि यांची प्राथमिक वास्तव्य ज्येष्ठता यादी यादी डाउनलोड दि. 21.04.2022

दि. 21.04.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. विस्तार अधिकारी यादी डाउनलोड दि. 15.07.2020

दि. 15.07.2020 तारखेला प्रकाशित