एन.आर.एच.एम.

एन.आर.एच.एम.

अ.क्र. नांव पदनाम भ्रमणध्‍वनी क्र.
1. डॉ. सी.आर. पेरगुलवार साथरोग तज्‍ज्ञ,

  (I.D.S.P. Deptt.)

9011343700

 

(अ) जि.प. अंतर्गत कार्यरत.

अ.क्र. नांव पदनाम भ्रमणध्‍वनी क्र.
1. श्री जुनैद सलीम जिल्‍हा कार्यक्रम व्‍यवस्‍थापक

D.P.M.

8888889799

9665967555

2. श्री अशोक जाधव उप अभियंता 9823889739

9764066936

3. श्री बालासाहेब चौधरी जिल्‍हा लेखा व्‍यवस्‍थापक (D.A.M.) 9823889739
4. श्री अनिल बा. कांबळे जिल्‍हा संनियंत्रा व मूल्‍यमापन अधिकारी

M & E

9423734151
5. श्री सिद्धार्थ थोरात Prog.Coordinator (ASHA) 8390003373
6. श्री नदीम डाटा मॅनेजर        9070151757
7. श्री दीपक पाईकराव Prog.Asstt.(DPMU) 9404662103
8. श्री रमाकांत देशमुख Accountant (FMG) 9049067667
9. श्री उमेश कानपाठक S.I. (M & E ) 9420079439

 

(ब) जिल्‍हा शासकीय रुग्‍णालयाअंतर्गत कार्यरत.

 

अ.क्र. नांव पदनाम भ्रमणध्‍वनी क्र.
1. श्री प्रसाद कुलकर्णी Prog.Co-ordinator (IPHS) 9764005815
2. श्री Accountant (FMG)  
3. श्री अनिल प्र. कांबळे Prog.Co-ordinator (School Health) 7387176909
4. श्री गजेंद्रसिंह चंदेल Prog. Co-Ordinator (ARSH) 9975633954
5. श्री बालाजी साखरे Prog. Co-Ordinator (RKS) 9421757812
6. श्रीमती अनिता गायके Prog. Asstt.(M & E) 9096800353
7. श्रीमती संध्‍या दिंडोरे Prog.Asstt (Inst. Fund Monitoring.) 9766437035
8. श्रीमती पूजा राठोर Councellor PCPNDT 9028539762
9. श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी Prog.Asstt. (ASHA) 9730157434
10. श्रीमती आशा सरपाते Prog. Co-ordinator (Sickle Cell) 9767852487