सादरीकरण

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF)
1. मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी यांची प्राथमिक स्वरूपाची यादी व आक्षेप हरकती बाबत सूचना 02.02.2022 सूचना डाउनलोड

दि. 02.02.2022 तारखेला प्रकाशित