वास्तव्य जेष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. औषध निर्माण अधिकारी डाउनलोड दि. 15-07-2020
2. आरोग्य सेविका डाउनलोड दि. 15-07-2020
3. आरोग्य सहाय्यक (पुरुष) डाउनलोड दि. 15-07-2020
4. आरोग्‍य पर्यवेक्षक (विस्‍तार) डाउनलोड दि. 15-07-2020
5. आरोग्य सहायिका डाउनलोड दि. 15-07-2020
6. प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी डाउनलोड दि. 15-07-2020
7. आरोग्य सेवक (पुरुष) डाउनलोड दि. 15-07-2020

दि. 15-07-2020 तारखेला प्रकाशित