प्राथमिक वास्तव्य सेवा जेष्टता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. एएनएम (ANM) डाउनलोड दि. 19-04-2022
2. आरोग्य सहायक (HA) डाउनलोड दि. 19-04-2022
3. आरोग्य पर्यवेक्षक (ई) डाउनलोड दि. 19-04-2022
4. आरोग्य सहायिका (LHV) डाउनलोड दि. 19-04-2022
5. आरोग्य कर्मचारी (पुरुष) डाउनलोड दि. 19-04-2022
6. औषध निर्माण अधिकारी डाउनलोड दि. 19-04-2022
7. (युनानी) औषध निर्माण अधिकारी डाउनलोड दि. 19-04-2022

दि. 19-04-2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सर्वसाधारण बदल्या बाबत डाउनलोड दि. 16-07-2020

दि. 17-07-2020 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. आरोग्य सहाय्यक (पुरुष) – अखेरची प्राथमिक वास्तव्य सेवा जेष्टता यादी डाउनलोड दि. 16-07-2020

दि. 16-07-2020 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. औषध निर्माण अधिकारी डाउनलोड दि. 15-07-2020
2. आरोग्य सेविका डाउनलोड दि. 15-07-2020
3. आरोग्य सहाय्यक (पुरुष) डाउनलोड दि. 15-07-2020
4. आरोग्‍य पर्यवेक्षक (विस्‍तार) डाउनलोड दि. 15-07-2020
5. आरोग्य सहायिका डाउनलोड दि. 15-07-2020
6. प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी डाउनलोड दि. 15-07-2020
7. आरोग्य सेवक (पुरुष) डाउनलोड दि. 15-07-2020

दि. 15-07-2020 तारखेला प्रकाशित