आदेश

वित्त विभाग,जिल्हा परीषद नांदेड

अ.क्र. शाखा शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
1.

आदेश

Appointment Order Jr.A.O. & Sr.Astt. (Lekha)

26-03-2015 डाउनलोड 31-03-2015
1.

आदेश

Appointment Order Jr.A.O. & Sr.Astt. (Lekha)

26-03-2015 डाउनलोड 31-03-2015
1.

आदेश

 )

-03-2015 डाउनलोड -03-2015
1.

आदेश

)

-03-2015 डाउनलोड 03-2015
1.

आदेश

)

-03-2015 डाउनलोड -03-2015

वित्त विभाग आदेश

वित्त विभाग आदेश

सेवानिवॄती मंजुरी आदेश प्रसिद्धी दि १९-१२-२०१४

वित्त विभाग आदेश

jr AO mark list02-12-2014

    • Jr AO“> 1 आदेश डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

वित्त विभाग आदेश

आदेश

ग्राम पंचायत विभाग ,जिल्हा परीषद नांदेड

1.आदेश Gramsevak promotion order

आदेश

00-01-2015डाउनलोड00-01-2015

अ.क्र. शाखा शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
अ.क्र. शाखा शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक

आदेश

जिल्‍हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) दहन व दफन भूमी सन 2013-14 चे उर्वरीत निधी वर्ग केल्‍याच्‍ो आदेश

जिल्‍हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) दहन व दफन भूमी सन 2013-14 चे उर्वरीत निधी वर्ग केल्‍याच्‍ो आदेश डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

2515 1238 मा.लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेली कामे सन 2014-15

जिल्‍हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत दहन व दफन भूमी आदेश सन 2014-15

जिल्‍हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत दहन व दफन भूमी आदेश सन 2014-15. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

1) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

1) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

2) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

2) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

3) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

3) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

4) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

4) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

5) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

5) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

6) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

6) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

7) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

7) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

1) 2515 1238 मा.लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेली कामे सन 2014-15.

2) 2515 1238 मा.लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेली कामे सन 2014-15

2)2515 1238 मा.लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेली कामे सन 2014-15.

मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍य मुलभूत सुविधारीता विशेष अनुदान 2515 1238 (प्रसीध्दी दि.02-12-14)

:आदेश दि. 01.12.2014

मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍य मुलभूत सुविधारीता विशेष अनुदान 2515 1238. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

आदेश

सर्व खाते प्रमुख ,पंचायत समिती आणि जि.प. कर्मचारी यांना आदेश/सुचना पत्र

आदेश

अ.क्र. शाखा शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
1.

आदेश

आदेश

00-01-2015 डाउनलोड 00-01-2015

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (कक्ष) – आदेश

Speaking oder .सार्वजनिक अहवाल.

प्रसीद्दी दि. 06-12-2014

 

 

आदेश

माध्यमिक शिक्षक संवर्गाची संचमान्यता २०१५-१६ नुसार मान्य, कार्यरत, रिक्त, अतिरिक्त, समायोजित पदांची स्थिती

स्थिती डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

Order(प्रसीध्दी दि.31-1-2015)

माध्यमिक शिक्षण विभाग,जिल्हा परीषद नांदेड

अ.क्र. शाखा शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
1.

आदेश

आदेश

00-01-2015 डाउनलोड 00-01-2015
2.

शासन निर्णय

भविष्य निर्वाह निधी बाबत…

31-05-2014 डाउनलोड 27-01-2015

आदेश

आदेश

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. नांदेड जिल्हा अवघड क्षेत्र २०२१ यादी डाउनलोड दि. 28.04.2021

दि. 28.04.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सेवा जेष्ठतायादी माध्यमिक 2021 मराठी /उर्दू डाउनलोड दि. 05.04.2021

दि. 05.04.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. दिव्यांग सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 02.03.2021

दि. 02.03.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अंतर जिल्हा बदली आदेश 11.02.2021 डाउनलोड दि. 11.02.2021

दि. 11.02.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. चटोपाध्याय वरिष्ठ श्रेणी प्राथमिक यादी UGT २० नोव्हें २०२० आदेश डाउनलोड दि. 23.11.2020
2. चटोपाध्याय वरिष्ठ श्रेणी प्राथमिक यादी GT २० नोव्हें २०२० आदेश डाउनलोड दि. 23.11.2020
3. चटोपाध्याय वरिष्ठ श्रेणी प्राथमिक यादी HM पदो मुअ २० नोव्हें २०२० आदेश डाउनलोड दि. 23.11.2020
4. चटोपाध्याय वरिष्ठ श्रेणी प्राथमिक यादी KP केंद्रप्रमुख २० नोव्हें २०२० आदेश डाउनलोड दि. 23.11.2020
5. चटोपाध्याय UGT GT KP HM यादी प्रसिद्धी पत्र २० नोव्हें २०२० आदेश डाउनलोड दि. 23.11.2020

दि. 23.11.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. विस्तार अधिकारी शिक्षण पदोन्नती आदेश डाउनलोड दि. 29.09.2020

दि. 29.09.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अश्वासीत प्रगती योजना आदेश डाउनलोड दि. 28.09.2020

दि. 28.09.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अंतर जिल्हा बदली पदस्थापना आदेश 26.09.2020 डाउनलोड दि. 28.09.2020

दि. 28.09.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अंतर जिल्हा बदली पदस्थापना आदेश डाउनलोड दि. 26.09.2020

दि. 26.09.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. वेतन वाढ पूर्वरत आदेश डाउनलोड दि. 21.09.2020

दि. 21.09.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अंतर जिल्हा बदली आदेश डाउनलोड दि. 14.09.2020

दि. 14.09.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अंतर जिल्हा बदली कार्यमुक्ती आदेश 2020 डाउनलोड दि. 26.08.2020

दि. 26.08.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. शिक्षक कायम यादी डाउनलोड दि. 03.02.2020

दि. 03.02.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. खाजगी अतिरिक्त शिक्षक 2018-19 समायोजन डाउनलोड दि. 09.12.2019

दि. 09.12.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. ४ मुअ पदोन्नती रद्द आदेश डाउनलोड दि. 25.09.2019

दि. 25.09.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. आंतरजिल्हा बदली आदेश डाउनलोड दि. 23.09.2019

दि. 23.09.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. श्रीदेवी कांबळे खैरगाव आदेश डाउनलोड दि. 22.09.2019
2. माध्यमिक शिक्षक समायोजन आदेश डाउनलोड दि. 22.09.2019

दि. 22.09.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. माध्यमिक-शिक्षक-समायोजन-आदेश डाउनलोड दि. 21.09.2019

दि. 21.09.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. श्रीदेवी कांबळे खैरगाव आदेश डाउनलोड दि. 21.09.2019

दि. 21.09.2019 तारखेला प्रकाशित

*

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. बदली आदेश डाउनलोड दि. 21.09.2019

दि. 21.09.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. गिरी डी व्ही बदली आदेश जिप नांदेड डाउनलोड दि. 19.09.2019
2. प्रतिभा केळगिरे कार्यमुक्ती आदेश डाउनलोड दि. 19.09.2019

दि. 19.09.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अंतर जिल्हा बदली डाउनलोड दि. 19.09.2019

दि. 19.09.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अतिरिक्त शिक्षक आदेश जिप नांदेड डाउनलोड दि. 14.09.2019
2. आंतरजिल्हा बदली पदस्थापना आदेश १३-०९-१९ नांदेड डाउनलोड दि. 14.09.2019
3. रॅंडम-विस्थापित आदेश १३-०९-१९ जिप नांदेड डाउनलोड दि. 14.09.2019

दि. 14.09.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. प्राथमिक शिक्षक आदेश डाउनलोड दि. 10.03.2019

दि. 10.03.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. शिक्षण विस्तार अधिकारी वर्ग ३ श्रेणी २ आदेश डाउनलोड दि. 10.03.2019
2. शिक्षण विस्तार अधिकारी कनिष्ठ आदेश डाउनलोड दि. 10.03.2019

दि. 10.03.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. प्राथमिक शिक्षक चटोपाध्याय आदेश डाउनलोड दि. 10.03.2019
2. माध्यामिक वरिष्ठ श्रेणी आदेश डाउनलोड दि. 10.03.2019

दि. 10.03.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अंतर जिल्हा बादलीने आलेल्या शिक्षकांची प्रतीक्षा कालावधी २०१८ डाउनलोड दि. 05.03.2019

दि. 05.03.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. चित्रकला शिक्षक प्राथमिक जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 21.02.2019
2. १. अराजपत्रित मुख्याध्यापक २. विस्तार अधिकारी (शिक्षण) ३. माध्यमिक शिक्षक प्राथमिक जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 21.02.2019

दि. 21.02.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. खाजगी अनुदानित अतिरिक्त शिक्षक यादी डाउनलोड दि. 27.11.2018

दि. 27.11.2018 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. अतिरिक्त शिक्षक समायोजन २० नोव्हेंबर २०१८ डाउनलोड दि. 20.11.2018

दि. 20.11.2018 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. ज़िल्हा परिषदेच्या शाळेचे Structural Audit करणेसाठी Rebound Hammer चे दरपत्रक सादर करणे बाबत. डाउनलोड दि. 29.10.2018

दि. 29.10.2018 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. फिजिओ थेरेपी चे प्रति विद्यार्थी दर कळविणे बाबत आदेश. डाउनलोड दि. 03.09.2018

दि. 04.09.2018 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. अंशतः बदली आदेश २०१८ एकूण १७४ डाउनलोड दि. 15.08.2018

दि. 15.08.2018 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. Excess Teacher 167 04 August 2018 डाउनलोड दि. 06.08.2018
२. अतिरीक्त शिक्षक यादी 167 मराठी डाउनलोड दि. 06.08.2018
३. अतिरीक्त शिक्षक यादी 5 उर्दु डाउनलोड दि. 06.08.2018
४. बंद शाळा शिक्षक यादी डाउनलोड दि. 06.08.2018

दि. 06.08.2018 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. Teacher who Has Request Exemption YES डाउनलोड दि. 26.07.2018

दि. 26.07.2018 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. List of Online Transfer Teacher 2018 डाउनलोड दि. 19.06.2018

दि. 16.07.2018 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. 1 Online Teacher Trasfer Order as on 28.05.18 डाउनलोड दि. 19.06.2018
२. 2 Online Teacher Trasfer Order as on 06.06.18 डाउनलोड दि. 19.06.2018
३. 3 Online Visthapit Trasfer Order as on 11.06.18 डाउनलोड दि. 19.06.2018
४. 4 Online Teacher Tranfer Order as on 18.06.2018 डाउनलोड दि. 19.06.2018

दि. 19.06.2018 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. अपंग मुलांचे साहित्य तालुका स्तरावर पोहचविण्यासाठी वाहतुकीचे दर मागविणेसाठीची नोटीस दि. ०६.०४.२०१८ डाउनलोड दि. ०६.०४.२०१८

दि. ०७.०६.२०१८ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. प्राथमिक शिक्षक यांचे कायम केल्याचे आदेश दि. २४.०५.२०१८ डाउनलोड दि. २४.०५.२०१८

दि. ०७.०६.२०१८ तारखेला प्रकाशित

 

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. केंद्र प्रमुख यांचे प्रशासकीय बदली आदेश दि. १५.०५.२०१८ डाउनलोड दि. १५.०५.२०१८
२. केंद्र प्रमुख यांचे विनंती बदली आदेश दि. १५.०५.२०१८ डाउनलोड दि. १५.०५.२०१८
३. केंद्र प्रमुख यांचे समतोल बदली आदेश दि. १५.०५.२०१८ डाउनलोड दि. १५.०५.२०१८

दि. १५.०५.२०१८ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. सार्वत्रिक बदली २०१८ माध्यमिक शिक्षक पदाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी २०१८ डाउनलोड दि. १५.०५.२०१८

दि. १५.०५.२०१८ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. सार्वत्रिक बदली २०१८ विस्तार अधिकारी (शिक्षण)/राजपत्रित मुख्याध्यापक/माध्यमिक शिक्षक पदाचीअंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी २०१८ डाउनलोड दि. १०.०५.२०१८

दि. १०.०५.२०१८ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ च्या संच मान्यतेनुसार अतिरीक्त शिक्षकांचे समयोजन डाउनलोड दि. १०.०५.२०१८

दि. १०.०५.२०१८ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. केंद्रप्रमुख संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी २०१८ प्रसिद्ध बाबत. डाउनलोड दि. १०.०५.२०१८

दि. १०.०५.२०१८ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. विस्तार अधिकारी (शिक्षण)/राजपत्रित मुख्याध्यापक/माध्यमिक शिक्षक पदाची प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी २०१८ डाउनलोड दि. ०२.०५.२०१८

दि. ०२.०५.२०१८ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. केंद्रप्रमुख पदाची प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी २०१८ डाउनलोड दि.२६.०२.२०१८

दि. २६.०२.२०१८ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. आंतर जिल्हा बदली शासन आदेश पदस्थापना बदल आदेश दि. २३.०२.२०१८ डाउनलोड दि.२८.०२.२०१८

दि. २८.०२.२०१८ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. आंतर जिल्हा बदली शासन आदेश दि.०६.१२.२०१७ अन्वये पदस्थापना बदली आदेश दि. ०३.०२.२०१८ डाउनलोड दि.०५.०२.२०१८
२. आंतर जिल्हा बदली विनंती अर्ज व गट शिक्षणाधिकारी माहूर यांचे अहवालानुसार पदस्थापना आदेश दि. ०३.०२.२०१८ डाउनलोड दि.०५.०२.२०१८

दि. ०५.०२.२०१८ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. खाजगी प्राथमिक शाळेतील वैयक्तिक मान्यता आदेश डाउनलोड दि.२०.०१.२०१८

दि. २०.०१.२०१८ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. चटोपाध्याय वेतनश्रेणी मान्य यादी (४८०) २०१७ डाउनलोड दि.१५.१२.२०१७

दि. १५.१२.२०१७ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. आंतर जिल्हा बदलीने इतर जिल्हा परिषदेतून नांदेड जिल्हा परिषदेत समुपदेशनाने पदस्थापना देण्यात आलेले दुरुस्ती आदेश दि. १६.११.२०१७ डाउनलोड दि.१६.११.२०१७

दि. १७.११.२०१७ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. नांदेड जिल्ह्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळेतील दि. ०८.११ .२०१७ रोजी होणाऱ्या समायोजनाची अतिरिक्त शिक्षकांची व रिक्त पद असलेल्या शाळांची यादी डाउनलोड दि.०७.११.२०१७

दि. ०७.११.२०१७ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. नांदेड जिल्ह्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांची व रिक्त पद असलेल्या शाळांची यादी
आक्षेप सादर करणे बाबत
डाउनलोड दि.३०.१०.२०१७

दि. ३०.१०.२०१७ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. आंतर जिल्हा बदलीने इतर जिल्हा परिषदेतून नांदेड जिल्हा परिषदेत समुपदेशनाने पदस्थापना देण्यात आलेले आदेश (1-16) डाउनलोड दि.०६.०८.२०१७

दि. ०७.०८.२०१७ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. दि.०५.०८.२०१७ चे शासन निर्णयानुसार गरोदर/ स्तनदा माता यांचे पदस्थापना बदली आदेश (एकुण 7) डाउनलोड दि.०४.०८.२०१७

दि. ०४.०८.२०१७ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. आपसी आंतर जिल्हा बदलीने इतर जिल्हा परिषदेतून नांदेड जिल्हा परिषदेत पदस्थापना देण्यात आलेले आदेश डाउनलोड दि.१६.०८.२०१७

दि. १८.०८.२०१७ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) डाउनलोड दि.१७.०७.२०१७
२. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१-१७) डाउनलोड दि.२०.०७.२०१७
३. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१-१) डाउनलोड दि.२६.०७.२०१७
४. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१-७) डाउनलोड दि.२७.०७.२०१७
५. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१-१) डाउनलोड दि.२८.०७.२०१७
६. विस्तार अधिकारी (शिक्षण) पदस्थापना बदल आदेश डाउनलोड दि.२८.०७.२०१७

दि. २९.०७.२०१७ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. आंतर जिल्हा बदलीने इतर जिल्हा परिषदेतून नांदेड जिल्हा परिषदेत समुपदेशनाने पदस्थापना देण्यात आलेले आदेश (१-५०) डाउनलोड दि.२७.०७.२०१७
२. आंतर जिल्हा बदलीने इतर जिल्हा परिषदेतून नांदेड जिल्हा परिषदेत समुपदेशनाने पदस्थापना देण्यात आलेले आदेश (५१-८६) डाउनलोड दि.२७.०७.२०१७

दि. २७.०७.२०१७ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. एकतर्फी आंतर जिल्हा बदलीने नांदेड जिल्हा परिषदेतून इतर जिल्हा परिषदेत उपस्थित होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात आलेले आदेश डाउनलोड दि.२६.०७.२०१७

दि. २७.०७.२०१७ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. आपसी आंतर जिल्हा बदलीने नांदेड जिल्हा परिषदेत पदस्थापना दिलेले आदेश डाउनलोड दि. १७.०७.२०१७

दि. २४.०७.२०१७ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. आपसी आंतर जिल्हा बदलीने नांदेड जिल्हा परिषदेत पदस्थापना दिलेले आदेश डाउनलोड दि. १७.०७.२०१७
२. प्राथमिक पदवीधर पदावरून प्राथमिक शिक्षक पदावर पदावन्नत करण्यात आलेले डाउनलोड दि. १७.०७.२०१७

दि. २०.०७.२०१७ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) डाउनलोड दि.२३.०६.२०१७
२. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) डाउनलोड दि.२८.०६.२०१७
३. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) डाउनलोड दि.१०.०७.२०१७
४. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१-४) डाउनलोड दि.०३.०७.२०१७
५. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१-२) डाउनलोड दि.०४.०७.२०१७
६. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१-५) डाउनलोड दि.०५.०७.२०१७
७. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१-२) डाउनलोड दि.०७.०७.२०१७
८. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (३-८) डाउनलोड दि.०७.०७.२०१७
९. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१-७) डाउनलोड दि.१४.०७.२०१७

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. विस्तार अधिकारी (शिक्षण) यांना सेवेत कायम केलेले आदेश डाउनलोड दि. ३०.०५.२०१७
२. माध्यमिक शिक्षक यांना सेवेत कायम केलेले आदेश डाउनलोड दि. १५.०६.२०१७
३. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१-१) डाउनलोड दि.१२.०६.२०१७
४. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१-२) डाउनलोड दि.१३.०६.२०१७
५. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१-१) डाउनलोड दि.१४.०६.२०१७
६. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१-२) डाउनलोड दि.१६.०६.२०१७
७. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (३-११) डाउनलोड दि.१६.०६.२०१७
८. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१-१) डाउनलोड दि.१७.०६.२०१७
९. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (२-२) डाउनलोड दि.१७.०६.२०१७
१०. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१-३) डाउनलोड दि.१९.०६.२०१७
११. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) डाउनलोड दि.१३.०६.२०१७
१२. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२-२) डाउनलोड दि.१३.०६.२०१७
१३. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-५) डाउनलोड दि.१४.०६.२०१७
१४. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (६-६) डाउनलोड दि.१४.०६.२०१७
१५. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (७-७) डाउनलोड दि.१४.०६.२०१७
१६. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) डाउनलोड दि.१५.०६.२०१७
१७. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२-२) डाउनलोड दि.१५.०६.२०१७
१८. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (३-५) डाउनलोड दि.१५.०६.२०१७
१९. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) डाउनलोड दि.१६.०६.२०१७
२०. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२-३) डाउनलोड दि.१६.०६.२०१७

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. आंतर जिल्हा बदलीने नांदेड जिल्हा परिषदेतून इतर जिल्हा परिषदेत जाणाऱ्या शिक्षकांची यादी डाउनलोड दि.१३.०६.२०१७

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) डाउनलोड दि.२५.०५.२०१७
२. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) डाउनलोड दि.०१.०६.२०१७
३. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-५) डाउनलोड दि.०२.०६.२०१७
४. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-३) डाउनलोड दि.०३.०६.२०१७
५. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (९-१२) डाउनलोड दि.०३.०६.२०१७
६. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१३-१३) डाउनलोड दि.०३.०६.२०१७
७. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) डाउनलोड दि.०६.०६.२०१७
८. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) डाउनलोड दि.०७.०६.२०१७
९. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) डाउनलोड दि.०८.०६.२०१७
१०. खाजगी शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) डाउनलोड दि.३०.०५.२०१७
११. खाजगी शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) डाउनलोड दि.०२.०६.२०१७
१२. खाजगी शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-२) डाउनलोड दि.०७.०६.२०१७
१३. गट विमा आदेश (१-२) डाउनलोड दि.३०.०५.२०१७
१४. गट विमा आदेश (१-१) डाउनलोड दि.०७.०६.२०१७
१५. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१-७) डाउनलोड दि.३०.०५.२०१७
१६. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१-२) डाउनलोड दि.०५.०६.२०१७
१७. आपसी अंतर जिल्हा बदली आदेश डाउनलोड दि.०३.०६.२०१७
१८. अंशतः पदस्थापना बदल आदेश डाउनलोड दि.२९.०५.२०१७

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) डाउनलोड दि.१८.०५.२०१७
२. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) डाउनलोड दि.२३.०५.२०१७
३. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२-२) डाउनलोड दि.२३.०५.२०१७
४. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) डाउनलोड दि.२४.०५.२०१७
५. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१-८) डाउनलोड दि.०६.०५.२०१७

 

अ.क्र. शीर्षक शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. सार्वत्रिक बदल्या २०१७ विस्तार अधिकारी (शिक्षण) प्रशासकीय व विनंती बदली आदेश (१-७) डाउनलोड दि. २०.०५.२०१७
२. सार्वत्रिक बदल्या २०१७ केंद्र प्रमुख प्रशासकीय व विनंती बदली आदेश (१-२३) डाउनलोड दि. २०.०५.२०१७

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. विस्तार अधिकारी (शिक्षण) श्रेणी-२ पदावर अभावितपणे तात्पुरत्या स्वरूपात पद्दोनत्ती आदेश १ ते १७ डाउनलोड

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-४) डाउनलोड दि.०४.०५.२०१७
२. गट विमा आदेश (१-४) डाउनलोड दि.२७.०४.२०१७
३. गट विमा आदेश (१-२) डाउनलोड दि.०२.०५.२०१७

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२-२) डाउनलोड दि.२०.०४.२०१७
२. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (४-५) डाउनलोड दि.२५.०४.२०१७
३. जि.प. शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (६-२३) डाउनलोड दि.२५.०४.२०१७
४. खाजगी शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-२) डाउनलोड दि.२४.०४.२०१७
५. गट विमा आदेश (१-१) डाउनलोड दि.२५.०४.२०१७
६. निलंबन बहाल आदेश (१-१) डाउनलोड दि.२६.०४.२०१७
७. खाजगी शाळेतील नैसर्गिक वर्गवाढ (१-१) डाउनलोड दि.२६.०४.२०१७

 

आदेश

सरळ सेवा भरती 2015 आरोग्‍य सेविका महिला या पदाचे नियुक्‍ती आदेश

अ.क्र. आदेश डाउनलोड (PDF)
1 Ankamwar Shradha Laxman 1
Ankamwar Shradha Laxman 2
डाउनलोड
डाउनलोड
2 Cheneralu Dropada 1
Cheneralu Dropada 2
डाउनलोड
डाउनलोड
3 Dhabale Shubhangi 1
Dhabale Shubhangi 2
डाउनलोड
डाउनलोड
4 Dongare Jyoti Naryan 1
Dongare Jyoti Naryan 2
डाउनलोड
डाउनलोड
5 Dutmal vidhya Dattrao 1
Dutmal vidhya Dattrao 2
डाउनलोड
डाउनलोड
6 Gaikawad Mahadevi 1
Gaikawad Mahadevi 2
डाउनलोड
डाउनलोड
7 jondhale kalpana BHujangrao 1
jondhale kalpana BHujangrao 2
डाउनलोड
डाउनलोड
8 khilre sukheshni Sahebrao 1
khilre sukheshni Sahebrao 2
डाउनलोड
डाउनलोड
9 kitke sandhya 1
kitke sandhya 2
डाउनलोड
डाउनलोड
10 landge mahamya Gynoba 1
landge mahamya Gynoba 2
डाउनलोड
डाउनलोड
11 Matore Aruna 1
Matore Aruna 2
डाउनलोड
डाउनलोड
12 Munneshwar Ashwini 1
Munneshwar Ashwini 2
डाउनलोड
डाउनलोड
13 Nugurwar Priyanka 1
Nugurwar Priyanka 2
डाउनलोड
डाउनलोड
14 Pachal Sheetal 1
Pachal Sheetal 2
डाउनलोड
डाउनलोड
15 Pawar kalpana Vaijanath 1
Pawar kalpana Vaijanath 2
डाउनलोड
डाउनलोड
16 Rachewad Anuradha 1
Rachewad Anuradha 2
डाउनलोड
डाउनलोड
17 sh yasmin Bashumiya 1
sh yasmin Bashumiya 2
डाउनलोड
डाउनलोड
18 sonale panchila shankar 1
sonale panchila shankar 2
डाउनलोड
डाउनलोड
19 Swami Gangasagar 1
Swami Gangasagar 2
डाउनलोड
डाउनलोड
20 Tarkantte Mahnadha Ganpatrao 1
Tarkantte Mahnadha Ganpatrao 2
डाउनलोड
डाउनलोड
21 wakle Varsha jayram 1
wakle Varsha jayram 2
डाउनलोड
डाउनलोड

 

Badli order MPW , HA, LHV, PO :Published on Dated 25-05-2016

Badli order year 2016-17 of ANM in health department.z.p.Nanded: Published on Dated 25-05-2016

अ.क्र. शाखा शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
1.

Anil Ganpat Pipare

आदेश

22-01-2015 डाउनलोड 23-01-2015
2. Hangami fawarni letter

Hangami fawarni letter

29-01-2015 डाउनलोड 29-01-2015
3. Shri Pathan Yusuf ali Abdul HA

Shri Pathan Yusuf ali Abdul HA

29-01-2015 डाउनलोड 29-01-2015
4. S.P.Kapale MPW

आदेश

29-01-2015 डाउनलोड 29-01-2015
5. Gis Order Health Dep Nanded Geete

आदेश

29-01-2015 डाउनलोड 29-01-2015
6. Gis Order Health Dep Nanded  Togere

आदेश

29-01-2015 डाउनलोड 29-01-2015
7. Leave Order of Patil Shivchandra Hanmantrao

आदेश

16-02-2015 डाउनलोड 16-02-2015
8.

भविष्‍य निर्वाह निधीचे परतावा/नापरतावा प्रस्‍ताव स देयक सादर करताना घ्‍यावयाच्‍या खबरदारी बाबत

आदेश

07-09-2015 डाउनलोड 08-09-2015
9.

आदेश

आदेश

00-01-2015 डाउनलोड -01-2015
10.

आदेश

आदेश

00-01-2015 डाउनलोड -01-2015
11.

आदेश

आदेश

00-01-2015 डाउनलोड -01-2015
12.

आदेश

आदेश

00-01-2015 डाउनलोड -01-2015
13.

आदेश

आदेश

00-01-2015 डाउनलोड -01-2015
14.

आदेश

आदेश

00-01-2015 डाउनलोड -01-2015
15.

आदेश

आदेश

00-01-2015 डाउनलोड -01-2015
16.

आदेश

आदेश

00-01-2015 डाउनलोड -01-2015
17.

आदेश

आदेश

00-01-2015 डाउनलोड -01-2015
18.

आदेश

आदेश

00-01-2015 डाउनलोड -01-2015
19.

आदेश

आदेश

00-01-2015 डाउनलोड -01-2015
20.

आदेश

आदेश

00-01-2015 डाउनलोड -01-2015
21.

आदेश

आदेश

00-01-2015 डाउनलोड -01-2015

आदेश 06-04-2015

आदेश 31-03-2015

Sk.Mansur Sk.Rasul Leave Order

गट विमा योजना आदेश व रजारोखीकरण आदेश

GPF ORDER

 

औषध निर्माण अधिकारी व आरोग्‍य पर्यवेक्षक(विस्‍तार) यांचे नियुक्‍ती आदेश

Hindi Marathi Bhasha sut adesh of ANM,smt. S M Thul Maharashtra darshan adesh,Smt S.K.Gahan of Maharashtra darshan,Smt K.R.Honnnalikar leave sanction order,12th years adesh of ANM,Smt C.M.Bahalinge Maharashtra Darshan raja adesh प्र.दि.20-01-2014

 

Sk.Mansur Sk.Rasul Medical fitness PHC Apparaopeth,Hindi_Marathi suit PHC Bodhadi,Smt B.H.Gaikwad CD Somthana,Smt S.M.Jadhav PHC Manjaram Parichar,B.D.Khedkar PHC Pethwadaj Parichar,Shri B.D.Waghmare PHC Shankarnagar Jr.Clark, प्र.दि.19-01-2014

Gpf Order Health Dept. प्र.दि.16-01-2014

Picture 001

Leave sanction order of smt S.S.Bhosle ANM,Inquiry letter of smt S.S.Bhosle ANM,Joining order of smt P.M. Nande ANM,Joining order of smt P.K. Bhalerao ANM, Order दि.16-01-2014

Shri G.U. Ambekar Order दि.15-01-2014

G.U.Ambekar

Y.R.Indurkar Order दि.14-01-2014

Y.R.Indurkar

Ramdas Malaya दि.14-01-2014

Shri S.P. Kambale H.A. Health department Z.P.Nanded दि.13-01-2014

S.P.Kambale HA Health Department Z.P.Nanded

TShri S.U.Kambale Parichar GPF Order दि.12-01-2014

S.U.Kambale

Training order दि.09-01-2014

Light Bill order,Leave sanction order smt J.N. Kharat,Dey anuydey adesh Smt Waghmare L.M.

दि.08-01-2014

Machewad D.C. PHC Moghali Tq. Bhokar GPF Order,Tryanbak V.K. MPW PHC Manjaram Tq.Naigaon,B.P.Dange PHC Tuppa Tq.Nanded

दि.08-01-2014

आरोग्य विभाग आदेश प्र.दि.5-1-2015

Bedi Birendrasing Junior clerk PHC Nimgaon Tq. Hadgaon प्र.दि.5-1-2015

Bedi Birendrasing Junior Cleark PHC Nimgaon Tq. Hadgaon

Pathan N.L. Parichar PHC Tuppa प्र.दि.5-1-2015

Pathan N.L.Parichar PHC Tuppa

N.I.Suryawanshi PHC Kapsi Tq.Loha Joining Order, G.S.Dubbewar PHC Ashti Tq.Hadgaon Joining order,V.N.Dhole ANM Subcenter Umri PHC Koli, प्र.दि.3-1-2015

M.H.Khandagle Retired ANM प्र.दि.2-1-2015

Leave Orderप्र.दि.2-1-2015

24 Years benefits ,Shasati Adesh of Smt J.N.Kharat ANM ,Navat badal Adesh Smt K.M.Sahare प्र.दि.2-1-2015

Functional Promotion Shri D.R. Telang प्र.दि.2-1-2015

A.N.Adhav PHC Barhali प्र.दि.1-1-2015

A.N.Adhav PHC Barhali

Hindi_Marathi bhasha Suit Order प्र.दि.1-1-2015

PHC Rajgad Hindi_Marathi bhasha suit

No Objection Certificate Shri Ram Kerba Kondewar प्र.दि.31-12-2014

Shri Ram Kerba Kondewar

Shri G.M. Lamture PHC Bhosi MPW Padonnati order and Sayad Khurdus Sayad Yunus PHC Bodhadi MPW Padonnati Order प्र.दि.31-12-2014

Caste Validity certificate प्र.दि.31-12-2014

Sanjay Namdev Dongare PHC Shivani

GPF Oder S.Allauddin PHC Barul & V.P.Wathore LHV PHC Mugat प्र.दि.30-12-2014

Order of payment medicine purchase प्र.दि.29-12-2014

Payment of light bill of M.O.PHC Shahapur Tq. Degloor प्र.दि.29-12-2014

Letters प्र.दि.22-12-2014

GPF Order प्र.दि.22-12-2014

D.R.Telange, Hanmante S.S., P.J.Yerawar, Polkamwad _GPF Order प्र.दि.19-12-2014

Adesh of ANM 17/12/2014

Leave Order on dated 16/12/2014

D.N.Kambale & D.R.Rathod Padonnati Order

D.N.Kambale & D.R.Rathod

आदेश Enquiry letter of Smt S.D. Pote ANM दि.15-12-2014.pote s d

आदेश Enquiry letter of Smt S.S.Bhosale ANM दि.15-12-2014.bhosle s s

आदेश Order of Name change of Smt A.D.Teleng ANM दि.15-12-2014.asha telang

आदेश Letter to MO PHC Barbada about Smt R.R.Gangawal ANM दि.15-12-2014.gangawal

आदेश Enquiry Letter of Smt K.M.Kolhe ANM दि.15-12-2014.kolhe k m

आदेश Dey Anudey raja adesh of smt A.D.Dhole ANM दि.15-12-2014. dhole a d

आदेश Permission for exam of Smt T. N. Shinde ANM दि. 15-12-2014.shinde t n

Maternity leave Sanction Order Smt M.T.Jambhale आदेश दि. 15-12-2014

Maternity leave Sanction Order Smt M.T.Jambhale

आदेश दि. 15-12-2014

आदेश दि. 10-12-2014 & 11-12-2014

आदेश दि. 08-12-2014

आदेश दि. 90-12-2014

Vistar Adhikari shikshan Durusti Adesh dt 09.12.2014

आदेश दि. 0-12-2014Vistar Adhikarai Adesh Durusti dt 9 12 2014

Extended Officer (Health) Final selection List BHARATI Nov.2014

09-12-2014EOH selection (1)

आदेश दि. 01-12-2014

आदेश दि. 01-12-2014

आदेश दि. 27-11-2014