प्राथमिक वास्तव्य सेवा जेष्टता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. कक्ष अधिकारी डाउनलोड दि. 15-07-2020
2. अधीक्षक डाउनलोड दि. 15-07-2020
3. वरिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 15-07-2020
4. कनिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 15-07-2020

दि. 15-07-2020 तारखेला प्रकाशित