सार्वत्रीक बदली 2022

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF)
1. सहाय्यक लेखाधिकारी संवर्गाच्या रिक्त पदांचा अहवाल व विनंती अर्जाचा तपशील 19.05.2022 डाउनलोड
2. कनिष्ठ लेखाधिकारी संवर्गाच्या रिक्त पदांचा अहवाल व विनंती अर्जाचा तपशील 19.05.2022 डाउनलोड
3. वरिष्ठ सहाय्यक लेखा या संवर्गाच्या रिक्तपदांचा अहवाल व विनंती अर्जाचा तपशील 19.05.2022 डाउनलोड
4. कनिष्ठ सहाय्यक लेखा या संवर्गाच्या रिक्त पदांचा अहवाल व विनंती अर्जाचा तपशील 19.05.2022 डाउनलोड

दि. 19.05.2022 तारखेला प्रकाशित