विधानसभा सदस्य

विधानसभा सदस्य

नाव मा. आ. श्री. डी. पी. सावंत
मतदारसंघ विधानसभा सदस्य 86-नांदेड उत्तर
ईमेल dpsavant123@rediffmail.com
संपर्क 9890193893
 

 

विधानसभा सदस्य

नाव मा. आ. श्री. हेमंत पाटील
मतदारसंघ विधानसभा सदस्य 87-नांदेड दक्षीण
ईमेल patilhemant09@gmail.com
संपर्क 9422841426
 

 

विधानसभा सदस्य

नाव मा. आ. श्री. प्रताप पाटील चिखलीकर
मतदारसंघ विधानसभा सदस्य 88-लोहा
ईमेल Jadhavmaroti123@gmail.com
संपर्क 02462-283456,9881414777
 

 

विधानसभा सदस्य

नाव मा. आ. श्री. सुभाष साबणे
मतदारसंघ विधानसभा सदस्य 90-देगलूर
ईमेल subhashsabne@gmail.com
संपर्क 9422871699,9422871688
 

 

विधानसभा सदस्य

नाव मा. आ. श्री. वसंतराव बळवंतराव चव्हाण
मतदारसंघ विधानसभा सदस्य 89-नायगाव
ईमेल mlanaigaon@yahoo.co.in
संपर्क 02465-262105
02465-262104
9422171234

 

विधानसभा सदस्य

नाव मा आ. श्रीमती अमिताताई अशोकराव चव्हाण
मतदारसंघ विधानसभा सदस्य 85-भोकर
ईमेल ameetaachavan@gmail.com
संपर्क 9819324999

 

विधानसभा सदस्य

नाव मा. ना. श्री. नागेश पाटील आष्टीकर
मतदारसंघ विधानसभा सदस्य 84-हदगाव
ईमेल
संपर्क 9764471777

 

विधानसभा सदस्य

नाव मा. ना. श्री. प्रदीप नाईक
मतदारसंघ विधानसभा सदस्य 83-किनवट
ईमेल phjadhavnaik@gmail.com
संपर्क 9422189093

 

विधानसभा सदस्य

नाव मा. ना. डॉ. तुषार राठोड
मतदारसंघ विधानसभा सदस्य 91-मुखेड
ईमेल rtushar30@yahoo.co.in
संपर्क 9503372222