वास्तव्य जेष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१. कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, कनिष्ठ आरेखक यांची दिनांक 31.05.2019 अखेर अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि.
28-05-2019

दि. 28.05.2019 तारखेला प्रकाशित

विषय – कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, मुख्य आरेखक कनिष्ठ आरेखक, वरीष्ठ यांत्रिकी, कनिष्ठ यांत्रिकी आणि जोडारी यांची दिनांक 31.05.2019 प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी.

यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे

टीप – सर्व कर्मचाऱ्यांना सूचित करण्यात येते सदर यादी बाबत काही आक्षेप असल्यास आपण आपले आक्षेप बांधकाम दक्षिण विभाग, जिल्हा परिषद, नांदेड येथे लेखी स्वरूपात दिनांक 29.04.2019 पर्यंत सादर करावे.

Order JE_civel_

Order JE_mecenical_

Order Sthapaty Abhiyantriki Sahayyak

Seniority list 1/1/2015 works south :

 

माहिती लवकरच उपलब्द करण्यात येईल.
अ.क्र.
1
2
3
4
5
6