वास्तव्य जेष्ठता यादी

पशुसंवर्धन विभागाअंतर्गत कार्यरत सहायक पशुधन विकास अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक यांची दिनांक ३१/०५/२०१८अखेरची बदलीपात्र वास्तव्य जेष्ठता यादी

साहाय्य पशुधन विकास अधिकारी बदलीपात्र वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड करीता येथे क्लीक करावे…

पशुधन पर्यावो बदलीपात्र वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड करीता येथे क्लीक करावे…

प्रसीध्दी दिनांक २१-०४-२०१८