जि.प. प्रशासन

श्री.अशोक काकडे, भा.प्र.से.
श्री.अशोक काकडे, भा.प्र.से.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद नांदेड

 

डॉ.श्री. शरद कुलकर्णी
डॉ.श्री. शरद कुलकर्णी
अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा परिषद नांदेड
श्री. नईमोदिन कुरेशी
श्री. नईमोदिन कुरेशी
प्रकल्प संचालक ,
जि.ग्रा.वि.यंत्रणा,नांदेड.

 

श्री.आर.डी. तुबाकले
श्री.आर.डी. तुबाकले
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.),
जि.प.नांदेड.
व्ही.आर. कोंडेकर
व्ही.आर. कोंडेकर
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.प.),
जि.प.नांदेड.

 


श्री व्ही. आर. पाटिल
उप जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (मग्रारोहयो),
जि.प.नांदेड.

श्री *,
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्वछता,
जि.प.नांदेड.
श्री. एस. व्ही. शिंगने,
श्री. एस. व्ही. शिंगने,
उप.मुख्य.कार्यकारीअधिकारी,
(बा.क.) जि.प.नांदेड.