जाहिरात

जाहिरात, जिल्हा परिषद नांदेड

PMAYG TENDER PUBLISH DATE 29.11.2018 TO 14.12.2018 TIME 3.00 PM TENDER OPEN 15.12.2018 1.00 PM TENDER ID-PMAYG-RHE-RECT-NGO-2018-19
डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

दि. 29.11.2018 तारखेला प्रकाशित

०१. Pradhanmantri Awas Yojana Gramin & other State schemes Computer Programmer & Data Entry Operator post recruitment Bhahaya Santha Nivad recruitment advertising डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे. Dated 17/10/2017

०२. Regarding information डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.Dated 17/10/2017

०३. Regarding candidate recruitment information डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.Dated 17/10/2017

 

जाहिरात : बांधकाम दक्षिण विभाग, जि.प.नांदेड कार्यालयीन लेखन सामुग्री खरेदी बाबत.प्र. दि. 01-02-2016

 

 

जाहिरात : बांधकाम दक्षिण विभाग, जि.प.नांदेड संगनकीय साहित्य खरेदी बाबत.प्र. दि. 01-02-2016

 

 

जाहिरात : बांधकाम दक्षिण विभाग, जि.प.नांदेड साहित्य खरेदी बाबत.प्र. दि. 01-02-2016

 

 

“मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, पैठण या संस्थेतील रिक्त पदे भरण्याबाबत जाहीरात”

” विधीज्ञ पॅनलः 2015-2016 ” करीता जाहीरात दि.20-10-2015

डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

आरोग्य विभाग – नीवीदा- प्र. दि.31-12-2014

डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

प्राथमिक शिक्षण विभाग. सर्व शिक्षा अभियान;जाहीर निविदा वाहन भाड्याने घेणे बाबत – दि.25-11-2014

डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

अंगणवाडी सेविका / मिनी अंगणवाडी सेविका / मद‍तनिस पद जाहिरात देणे बाबत

ए.बा.वि. से.यो प्रकल्‍प अर्धापूर अंतर्गत अंगणवाडी सेविका / मिनी अंगणवाडी सेविका / मद‍तनिस पद भरती जाहिरात-2014

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष, जिल्हा परिषद नांदेड जाहिरात १९.०७.२०१४

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष, जिल्हा परिषद नांदेड जाहिरात २०.०७.२०१४

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष, जिल्हा परिषद नांदेड सर्व साधारण सूचना

अर्जाचा नमुना, जिल्हा परिषद नांदेड, जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष.

ए.बा.वि. से.यो प्रकल्‍प भोकर अंतर्गत अंगणवाडी सेविका / मिनी अंगणवाडी सेविका / मद‍तनिस पद भरती जाहिरात-2014

ए.बा.वि. से.यो प्रकल्‍प हिमायतनगर अंतर्गत अंगणवाडी सेविका / मिनी अंगणवाडी सेविका / मद‍तनिस पद भरती जाहिरात-2014

ए.बा.वि. से.यो प्रकल्‍प हदगाव अंतर्गत अंगणवाडी सेविका / मिनी अंगणवाडी सेविका / मद‍तनिस पद भरती जाहिरात-2014

एबाविसेयो प्रकल्‍प मुखेड जि.नांदेड अंतर्गत पद भरती बाबत जाहिरात – 2013

 

संग्रहित पृष्ठे (Archived pages)