प्रकाशझोत

 • banner1
 • banner2
 • banner3
 • banner4
 • banner5

मा.पदाधिकारी

 • मा. सौ. मंगलाताई आनंद गुंडले मा. श्रीमती शांताबाई निवृत्‍तीराव पवार (जवळगावकर)
  अध्यक्ष, जि. प., नांदेड
 • मा. श्री समाधान बालचंद जाधव मा. श्री समाधान बालचंद जाधव
  उपाध्‍यक्ष तथा सभापती, बांधकाम व अर्थ समिती, जि. प., नांदेड
 • सौ. मधुमती राज़ॆशराव देशमुख कुंटूरकर सौ. मधुमती राज़ॆशराव देशमुख कुंटूरकर
  सभापती, महिला व बाल विकास समिती, जि. प., नांदेड
 • मा. श्रीमती निखाते शिला दिनेश मा. श्रीमती निखाते शिला दिनेश
  सभापती, समाज कल्‍याण समिती, जि. प., नांदेड
 • मा. श्री मिसाळे माधव गंगाराम मा. श्री मिसाळे माधव गंगाराम
  शिक्षण व आरोग्‍य समिती, जिल्हा परिषद, नांदेड
 • मा. श्री रेड्डी दत्‍तात्रय लक्ष्‍मण रेड्डी मा. श्री रेड्डी दत्‍तात्रय लक्ष्‍मण रेड्डी
  कृषी व पशुसंवर्धन समिती, जि. प., नांदेड

नांदेड - एक दृष्टीक्षेप

महाराष्ट्र राज्यात दक्षिण टोकाला तेलंगाणा राज्याच्या सीमेलगत नांदेड जिल्हा वसलेला आहे. "नांदेड" या नावाचा उगम "नंदी-तट" या शब्दामधून झालेला असून, "नंदी" म्हणजे भगवान श्री शंकराचे वाहन आहे आणि "तट" म्हणजे पवित्र गोदावरी नदीचा काठ, नंदीने गोदावरी नदीच्या किनार-यावर तपस्या केली असल्याची आख्यायिका आहे. आज नांदेड जिल्हा हुजूर साहेब नांदेड या नावाने प्रख्यात झाला आहे, शीख धर्माचे गुरु श्री गुरु गोविंद सिंघजी महाराज यांनी सन १७०५ मध्ये या ठिकाणी आपला देह ठेवला. अधिक माहिती

भौगोलिक स्थिती

नांदेड जिल्हा उत्तर अक्षांश १८० १६' ते १९० ५५' व पूर्व रेखांश ७६० ५५’ ते ७८०१९’ या दरम्यान पसरलेला आहे. तो भौगोलिकदृष्ट्या खंडांतर्गत स्थितीनुसार महाराष्ट्र राज्याच्या मध्यपूर्व भागात, अरबी सागर व बंगालच्या खाडीपासून दूर व भारत भूखंडाच्या मध्यांतर्गत भागात वसलेला आहे. अधिक माहिती

जि.प. प्रशासन

 • श्री अशोक शिनगारे भा.प्र.से.श्री अशोक शिनगारे भा.प्र.से.
  मुख्यकार्यकारी अधिकारी,
  जि.प.नांदेड.
 • डॉ .सुधीर भातलंवडेडॉ .सुधीर भातलंवडे
  प्रकल्‍प संचालक

  जि.ग्रा.वि.यंत्रणा,नांदेड.
 • श्रीमती. कल्पना क्षीरसागरश्रीमती. कल्पना क्षीरसागर
  (प्रभारी), उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.), जि.प.नांदेड.
 • श्री. दिपक एन. चाटेश्री. दिपक एन. चाटे , उप.मुख्य.कार्यकारीअधिकारी,
  (बा.क.) जि.प.नांदेड.
 • श्रीमती. कल्पना क्षीरसागरश्रीमती. कल्पना क्षीरसागर, उप जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (मग्रारोहयो),
  जि.प.नांदेड.
 • व्ही.आर. कोंडेकरव्ही.आर. कोंडेकर
  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.प.),
  जि.प.नांदेड.

Android App