चित्र स्लायडर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मा. श्रीमती. वर्षा डी ठाकूर - घुगे

मा. श्रीमती. वर्षा डी. ठाकूर - घुगे

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्र), जिल्हा परिषद नांदेड

- मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी परीचय

गाव भेटी कार्यक्रम (ATP)

महत्वाचे दुवे

शासकीय संकेतस्थळ

पंचायत सामिती