सहकार आयुक्त आणि निबंधक - सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आपले स्वागत करीत आहेत.

प्रकाशझोत

 • banner1
 • banner2
 • banner3
 • banner4
 • banner5

मा.पदाधिकारी

 • श्री. दिलीप व्यंकटराव पाटील बेटमोगरेकर मा. श्री. दिलीप व्यंकटराव पाटील बेटमोगरेकर
  अध्यक्ष, जि. प., नांदेड
 • श्री. प्रकाश गब्बा राठोड मा. श्री. प्रकाश गब्बा राठोड
  उपाध्यक्ष तथा सभापती, कृषि व पशुसंवर्धन समिती, जि.प., नांदेड
 • श्री क-हाळे संजय भिमराव मा. श्री क-हाळे संजय भिमराव
  सभापती, बांधकाम व शिक्षण समिती, जि.प., नांदेड
 • श्री. प्रविण प्रतापराव पाटील ( चिखलीकर ) मा. श्री. प्रविण प्रतापराव पाटील
  ( चिखलीकर )
  सभापती, आरोग्‍य व अर्थ समिती, जि.प., नांदेड
 • श्रीमती आंबुलगेकर मंगाराणी सुरेश मा. श्रीमती आंबुलगेकर मंगाराणी सुरेश सभापती, समाज कल्‍याण समिती, जि.प., नांदेड
 • श्रीमती तमशेट्टे कौशल्‍याबाई व्‍यंकटराव मा. श्रीमती तमशेट्टे कौशल्‍याबाई व्‍यंकटराव सभापती, महिला व बाल विकास समिती, जि.प., नांदेड

जिल्हा परिषद नांदेड, महाराष्ट्र राज्य, आपले स्वागत करीत आहेत.


      नांदेड जिल्हा हा गोदावरीच्या खोर्‍यात आग्नेय महाराष्ट्रात वसला आहे. आदिलाबाद व निझामाबाद (आंध्र प्रदेश), बिदर (कर्नाटक), यवतमाळ, लातूर, परभणी व हिंगोली हे जिल्हे नांदेड जिल्ह्याच्या सीमेस लागून आहेत. नांदेड जिल्हा महाराष्ट्राला (आग्नेय दिशेच्या बाजूने) कर्नाटक व आंध्र प्रदेश या राज्यांशी जोडतो.
जिल्ह्याचा उत्तर व ईशान्य भाग सातमाळाचे डोंगर व मुदखेडच्या टेकड्यांनी व्यापलेला असून जिल्ह्याच्या दक्षिण- नैऋत्य सीमेवर बालाघाटचे डोंगर आहेत. जिल्ह्याच्या मध्य भागातून गोदावरी नदी वाहते, हा प्रदेश सपाट व सुपीक आहे. किनवट तालुक्यातील डोंगराळ भागात प्रामख्याने सागाची व बांबूची वने आढळतात.
अधिक माहिती

जि.प. प्रशासन

 • श्री अभिमन्‍यु काळेश्री अभिमन्‍यु काळे
  मुख्यकार्यकारी अधिकारी,
  जि.प.नांदेड.
 • श्री जी. डी. राठोड श्री जी. डी. राठोड
  अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  जि.प.नांदेड.
 • श्री. शिवाजी कपाळेश्री. शिवाजी कपाळे
  उप मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (सा.), जि.प.नांदेड.
 • ्री जी. डी. राठोडश्री जी. डी. राठोड,
  प्रकल्‍प संचालक (प्रभारी), जि.ग्रा.वि.यंत्रणा,नांदेड.
 • श्री. दिपक एन. चाटेश्री. दिपक एन. चाटे , उप.मुख्य.कार्यकारीअधिकारी,
  (बा.क.) जि.प.नांदेड.