आदेश

वित्त विभाग,जिल्हा परीषद नांदेड

अ.क्र. शाखा शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
1.

आदेश

Appointment Order Jr.A.O. & Sr.Astt. (Lekha)

26-03-2015 डाउनलोड 31-03-2015
1.

आदेश

Appointment Order Jr.A.O. & Sr.Astt. (Lekha)

26-03-2015 डाउनलोड 31-03-2015
1.

आदेश

 )

-03-2015 डाउनलोड -03-2015
1.

आदेश

)

-03-2015 डाउनलोड 03-2015
1.

आदेश

)

-03-2015 डाउनलोड -03-2015

वित्त विभाग आदेश

वित्त विभाग आदेश

सेवानिवॄती मंजुरी आदेश प्रसिद्धी दि १९-१२-२०१४

वित्त विभाग आदेश

jr AO mark list02-12-2014

    • Jr AO“> 1 आदेश डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

वित्त विभाग आदेश